<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 smarta lösningar för en bostadsrättsförening

4 minuters lästid | Sten Ahlin

Den digitala transformationen kommer snabbt - även för bostadsrättsföreningar. Det som ofta sägs är att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, och allt som kan automatiseras, kommer att automatiseras.

I likhet med stora delar av samhället i övrigt är även flerbostadshus och samfälligheter i färd med att digitaliseras. Nya, smarta lösningar hör till när framtidens boenden tar form, och nu är det både billigt och enkelt att göra mycket digitalt.

I detta inlägg pekar vi på 5 smarta lösningar för bostadsrättsföreningar.

 

1. Smart Home lösning för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Defigo är ett företag som utvecklar smart home system för bostadsrätter och samfälligheter. Ljus, dörrar, garage, hiss, porttelefon, och en app – allt är sammankopplat i ett system. Du låser upp dörren med ditt jobbkort eller bankkort. Hissen får besked om att komma dit du är. När det ringer på dörren, kan du genom ett virtuellt kikhål – oavsett var du är – se vem som står utanför.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen administrerar systemet från en hemsida.

 

2. Digital anslagstavla – enklare och mer effektiv kommunikation med de boende

Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett informationsansvar, och det är en utmaning att kommunicera med de boende på ett effektivt sätt. Informationsarbetet är tidskrävande och kan bjuda på förvirring eftersom det är många kanaler att förhålla sig till. Många styrelsemedlemmar använder mycket tid på utskrifter och leveranser av flygblad i brevlådor, skyltar i trappuppgångarna och andra manuella lösningar.

Med digital anslagstavla för bostadsrättsföreningen når du alla dina boenden på ett enkelt och effektivt sätt, och du slipper att använda dyrbar tid på traditionell kommunikation.

 

3. Smart mätning av temperatur och luftfuktighet i hemmet

Efter hand som fastigheter har blivit tätare, har många lägenheter för hög luftfuktighet. Detta kan leda till hälsofara samt till ökad fara för mögel och fuktskador på själva byggnaden.

I sydstaterna i USA, t ex i Florida, kan det vara mycket viktigt att vara medveten om luftfuktigheten, eftersom den kan förstöra byggnaden.

Sftys smarta optiska rökvarnare, Sfty Sense, mäter även temperatur och luftfuktighet. Mätningarna kan läsas av individuellt, och variationer över tid kan avläsas i diagram.

I tillägg till att Sfty Sense bidrar till riktig luftfuktighet i hemmet, är mätning av temperatur en viktig faktor i brandsäkerheten. Kombinationen av rök och temperaturökning är nämligen en stark indikation på att det brinner.

 

4. Elbilladdning i bostadsrättsföreningen

Fler och fler köper elbil, och ökar behovet snabbt för laddning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Många fastigheter har inte skapat förutsättningar för laddning av elbil. Utan bra gemensamma lösningar kan det snabbt uppstå konflikter om laddningsplatser, tillgång till ström och fördelning av utgifter.

Företaget Salto levererar flexibla och effektiva laddningslösningar för bostadsrättsföreningar – oavsett infrastruktur.

 

5. Ansvar för Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) och brandsäkerhet

Det finns myndighetskrav på att alla bostadsrättsföreningar skall införa och utöva internkontroll. Syftet är att tryggheten och säkerheten skall vara så god som möjlig i bostadsrättsföreningen. Styrelsen bör ha HMS på dagordningen i alla styrelsemöten, och dessutom följa upp HMS i föreningen systematisk .

Brandvarning är ett av styrelsens viktigaste ansvarsområden. Brandsäkerheten i föreningarna och samfälligheterna är ofta förenade med kostbara och komplicerade lösningar. Sftys lösning är baserad på enkelhet. Med ny trådlös teknologi har gemensam brandvarning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter blivit en överkomlig investering i säkerhet.

Lösningen gör det enklare för styrelsen i en bostadsrätt att ha full kontroll på brandsäkerheten i byggnaden. De boende har en egen app, och därmed jobbar alla i samma riktning mot en säker byggnad.

 

New Call-to-action