<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 tips till att förebygga skador i flerbostadshus

5 minuters lästid | Stein Bakker

I bostadsrätter kan det bo hundratals människor sida vid sida, och inte alla tar säkerhet på lika stort allvar. Faran för att skador uppstår är stor, men som tur är kan de flesta skador förebyggas.

Här får du fem tips till hur du på bästa möjliga sätt kan förebygga de fyra vanligaste skadorna i bostadsrätter; vattenskador, brandskador, vandalisering och inbrott.

 

1. Vattenskador

Vattenskador är de vanligaste skadorna i bostadsrätter. De flesta vattenskador uppstår i lägenheter. Cirka hälften av alla vattenskador beror på skador eller läckage i vattenledningar och avlopp, men det är också relativt vanligt att orsaken är tvättmaskiner, diskmaskiner och varmvattenberedare som inte fungerar som de ska.

Förebyggande tilltag:

  • Upprätta ett underhållsprogram, starta en gemensam kassa avsedd för underhåll i byggnaden och använd professionell hjälp.
  • Se till att gemensamma rör, ledningar, kanaler och andra gemensamma installationer i byggnaden eller i grunden underhålls regelbundet.
  • Se till att alla rum är tillräckligt uppvärmda under kallare perioder, och att nedgrävda rör utomhus är tillräckligt isolerade.
  • Håll de boende informerade om hur de kan förebygga vattenläckage inne i lägenheterna.

 

2. Vandalisering

Att ge goda råd om hur man kan förebygga vandalisering är något svårare. Erfarenheter från till exempel skolor visar att kameraövervakning med en skylt som informerar om att området övervakas ger positiva resultat i relation till att förebygga vandalisering. Det är dock viktigt att läsa upp sig på kameraövervakningslagen om detta är ett tilltag ni överväger att göra. Enligt Datainspektionen ska kameraövervakning normalt inte ses som ett förstahandsalternativ för att nå ett visst syfte. Därför ska det undersökas om andra, mindre ingripande åtgärder än kameraövervakning kan användas.

 

3. Inbrott

Bodar och garage är lockande byten för inbrottstjuvar. Produkter som är lätta att sälja vidare som till exempel cyklar, batterier, elektronik och datorprylar är generellt de mest eftertraktade.

Inbrottsförsök kan man aldrig undgå helt och hållet, men man kan åtminstone begränsa skadorna. Även här kan övervakningskamera vara ett alternativ, men det viktigaste är att man byter lås om de har förstörts eller om nycklar har tappats bort. Informera gärna de boende om att de inte bör förvara värdefulla objekt i sina bodar.

Men, det är inte bara människor som kan begå inbrott. Råttor och möss smyger gärna in i husen på hösten, och speciellt råttor kan göra stora skador på byggnader och interiör. Skador från gnagare på elektriska anläggningar och ledningar är vanligt. I tillägg kan gnagare förstöra isoleringen, som ofta medför en mindre trevlig doft.

För att undvika fyrfotade snyltgäster bör du hålla trädgården ren och fri från fallfrukt, hålla sopskåp eller soprum så rena som möjligt, se till att nätet på ventiler är intakt samt sätta nät på andra potentiella ingångar.

 

4. Brandskador

Alla de ovannämnda skadorna är självklart tråkigt att bli utsatt för, men det är först och främst ekonomin det går ut över. Brand, däremot, skadar människor - varje år. Att de boende i bostadshuset fort blir informerade om att det brinner är avgörande.

Många bränder beror på fel på elektriska anläggningar och installationer, ofta på grund av slitage, överbelastning, tekniska problem eller överspänningar vid blixtnedslag.

  • Kartlägg vad som kan orsaka brand hos er, och vilka möjliga brandkällor som finns
  • Se till att gemensamma områden är utrustade med brandlarm och brandsläckare
  • Håll utrymningsvägar rena och fria från hinder
  • Se till att alla lägenheter har manuell brandsläckare lättillgänglig
  • Genomför brandövningar och kontroll av elinstallationer en gång om året

 

Så kan din bostadsrättsförening komma igång med förebyggandet av skador.

Genomför intern kontroll. Här går styrelsen systematiskt igenom fastigheten och kartlägger vilka sorts olyckor och oönskade händelser som kan inträffa. På detta sätt får ni översikt och kan utföra underhåll och vidta åtgärder som bidrar till att reducera risken för att skador och olyckor kan uppstå.

Gör en lista över prioriterade uppgifter och ta tag i dem allt eftersom det finns medel på det gemensamma kontot. Större underhållsuppgifter och eventuella lån till dessa är viktiga frågor för styrelsen och de boende på årsstämman.

 

New Call-to-action