<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 fördelar med smartlarm

7 minuters lästid | Sten Ahlin

I takt med smartteknologins intåg har larmsystem för säkerhet och trygghet i hemmet blivit mer avancerade och användarvänliga, och inte minst billigare.

Många är vana vid den “goda gamla” rökvarnaren, men den skapar i värsta fall falsk trygghet, för den varnar inte grannarna, och det är osäkert om den fungerar.

Vad är fördelarna med att byta ut enkla individuella rökvarnare med ett smart trådlöst system med gemensam brandlarm i bostadsrättsföreningen?

I denna artikeln får du 7 goda grunder till att välja en komplett trygghetslösning i din fastighet.

 

1. Egen kontrollportal med full översikt över brandsäkerheten i fastigheten

Norska Sfty [safety] har lång erfarenhet med trådlöst kollektivt larm, och med denna lösningen har styrelsen sin egen kontrollportal på smarttelefon eller PC/Mac där de alltid kommer att se vad som fungerar, och vad som måste kontrolleras. Där något är fel, kommer styrelsen och den respektive boende omedelbart få ett meddelande.

Styrelsen kan se i vilken lägenhet det är ett fel, och kan med ett par tangenttryck ringa de boende eller sända e-post/SMS för att få denne att lösa problemet. Styrelsen kan alltid se status för brandsäkerheten per lägenhet, och alla händelser är enkelt summerade för alla byggnader, zoner och larmgrupper.

En översikt över alla händelser visar vad som skett, och var och när det skedde. Det är enkelt att följa upp händelser – du klickar dig bara in i lösningen och fram till den aktuella byggnaden, lägenheten eller lokalen.

 

2. De boende får en egen app för egen säkerhet

Tidigt larm räddar liv, och därför är det viktigt med bra och brett larm i bostadsrättsföreningen.

Lösningen för kollektivt brandlarm inkluderar också en enkel smarthem-app för varje boende – Sfty-appen, om de önskar att ladda hem den. Appen ger de boende status, de kan styra multilarmet Sfty Sense, som detekterar rök, rörelse (inbrott), temperatur och fuktighet.

Vid brand får varje boende meddelande i app och via SMS om vilken lägenhet som brinner, och dessutom en brandinstruktion för den zonen deras hem tillhör.

Med Sfty-appen blir kommunikation kring säkerheten bättre och hemmet lite smartare.

Om en rökvarnare börjar att få ett tomt batteri, eller att det är helt tomt, får både de boende och styrelsen besked, antingen via en app eller på ett annat sätt. Då kommer de boende kunna känna sig trygga med att det är ett gemensamt brandlarmssystem i byggnaden som fungerar.

 

3. Stora kostnader kan sparas genom Multilarmet

Sfty sense-enheten innehåller fler sensorer än rökdetektorn vilket gör den till ett smart multilarm som spar kostnader. Rörelsedetektorn fungerar som ett effektivt inbrottsskydd och kan sättas på och stängas av i appen på distans. Det går även att ställa in rörelsedetektorn så att det inte larmar då hunden eller katten är kvar hemma.

Luftfuktighetssensorn rapporterar ökad fuktighet vilket indikerar vattenläckage i lägenheten. Temperaturgivaren kan användas som referensmätare för att optimera energikonsumtionen i hela fastigheten.

Kostnadsbesparingarna för bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren för färre bränder, inbrott och en optimerad energitillförsel är stora.

 

4. Undviker falsklarm

Sfty sense-enheten är utrustrad med en fördröjningsfunktion som innebär att brandlarmet inte sprids till övriga boende i brandzonen förrän efter vanligtvis 5 minuter. Fördröjningen innebär att röklarmet, som utlösts från rök från t.ex spisen och ugnen, snabbt kan stängas av i lägenheten innan larmet eskalerar ut till samtliga lägenheter.

 

5. Kan ge bostadsrättsföreningen billigare försäkring

Sftys lösning ger möjlighet till att omförhandla försäkringsvillkor både för byggnaderna och för den enskilde boende. Fler och fler försäkringsbolag erbjuder billigare försäkringar om man uppgraderar sitt hem med multilarmsystem baserade på smarthemteknologi. Både därför att det väsentligt reducerar risken för olyckor och skador, och därför att kunder med smarta hem kostar försäkringsbolagen en hel del mindre.

 

6. De boende får trygghet då alla grannar har fungerande röklarm i sina hem

Bor du i en bostadsrättsförening, påverkas din brandsäkerhet av flera än dig själv. Du kan leva efter alla riktlinjer i din egen lägenhet, men du kan aldrig gardera dig mot att det uppstår en brand i en grannlägenhet.

Därför är du beroende av att grannens rökvarnare faktiskt fungerar.

Administrationsplattformen i Sfty-systemet ger översikt över batteristatusen i alla enheter i byggnaden, och om enheterna är online och rapporterar riktigt. om en enhet börjar att få ett svagt batteri, eller om det är tomt, får både de boende och styrelsen besked antingen via en app eller SMS.

 

7. Du kan bygga ditt eget trygghetsnätverk

Med Sftys lösning kan du bygga ditt eget trygghetsnätverk. I Sfty-appen kan du bjuda in familjen, vänner, vården, en granne eller andra som kommer till hjälp om du har behov för det eller bara behöver någon som skall följa med dig.

Från ditt trygghetsnätverk kan du själv bestämma vem som skall ta emot vilket larm. Det är alltid användaren som väljer detta, så att det inte skall upplevas som att någon övervakar henne eller honom.

Du kan få status och larm oavsett var du är i världen. Kanske du är på ferie på andra sidan jorden? Då kan familjen eller grannarna snabbt kolla boendet. Det är väldigt mycket snabbare för en granne att kontrollera bostaden än någon utryckningstjänst. Och väldigt mycket billigare!

 

Fördelarna med Sfty summerat

Sftys lösning är baserad på enkelhet, och med ny trådlös teknologi har vi gjort gemensamt multilarm med sensorer för rök/brand, rörelse/inbrott, luftfuktighet och temperatur i bostadsrättsföreningar till en överkomlig investering i trygghet.

Sfty gör det enklare för styrelsen att ha full kontroll på brandsäkerheten i byggnaden, och med appen för de boende jobbar alla tillsammans för en säker byggnad.

Kort sagt: Sftys lösning täcker både de boendes och styrelsens behov av multilarm för brand, inbrott, luftfuktighet och temperatur.

New Call-to-action