<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Att använda externa resurser på årsstämman

2 minuters lästid | Sten Ahlin

Bostadsrättsföreningens årsstämma leds vanligtvis av ordföranden – om inte stämman själv väljer en annan och gärna extern mötesordförande. Detta har man full rätt att göra, och många bostadsrättsföreningar väljer den lösningen.

Vi tittar närmare på hur årsstämman kan använda extern mötesordförande, till exempel en advokat eller en förvaltare, och de klara fördelarna med detta.

 

Fastighetsförvaltaren bistår vanligtvis

I årsavgiften som bostadsrättsföreningen betalar till förvaltaren, har man gärna inkluderat att förvaltaren skall vara passiv på årsstämman. Om förvaltaren skall vara mötesordförande, betalar man lite extra för att få han eller hon att leda årsstämman. Detta är något som många bostadsrättsföreningar väljer att göra, till exempel med en representant från en annan bostadsrättsförening som har lång styrelseerfarenhet.

 

Styrelsen får sakerna bättre presenterade

Användning av extern mötesordförande avlastar styrelsens arbetet under årsstämman. Därmed kan styrelsen koncentrera sig bättre på att presentera sakerna bra och att följa med i diskussionen.

 

Enklare att hålla diskussionen på rätt spår

När det är en person utifrån som leder årsstämman, blir det lättare att hålla ordning på stämman och att försäkra sig om att man går igenom det som skall gås igenom på dagordningen. Ofta tar en eller flera ledamöter ordet och framför kritik mot styrelsen eller på andra sätt driver diskussionen i oönskade riktningar. Med en extern mötesordförande är tröskeln högre för att göra detta.

 

Nyttigt vid renoveringsprojekt

Då ni har större renoveringsprojekt på agendan, kan det vara ändamålsenligt att hämta in extern fack-kompetens för att förklara och fördjupa projektet. På detta sätt slipper styrelsen att bege sig in på specifika detaljer och fackmässiga områden de kanske inte vet något om, och ledamöterna får fullständiga och precisa svar där och då på de saker de funderar på.

 

New Call-to-action