<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bor du i en förhistorisk bostadsrättsförening?

8 minuters lästid | Sten Ahlin

Här kommer det sex säkra tecken på att din bostadsrättsförening inte hänger med i tiden för digitalisering och effektivisering, men det är kanske “gott nog” för de flesta?

Det är inte mer än några få procent av svenska bostadsrättsföreningar som är digitaliserade eller “smarta”, men fler och fler öppnar ögonen för denna teknologin, som gör livet enklare för både styrelsen och de boende mycket enklare. I takt med all annan teknologi sker det mycket utveckling som bidrar till att skapa en tryggare boendemiljö och förenklad drift. Lösningarna har blivit väsentligt billigare och mycket enklare att använda för boende i alla åldrar.

De som väljer att digitalisera och förenkla driften av bostadsrättsföreningen, är spridda i ålder. Några är långt över pensionsålder, och andra är unga och nya i styrelsen, men den gemensamma nämnaren är att de önskar enklare styrmedel och att skapa en trygg boendemiljö, så att det är lättare att bära ansvaret som styrelsemedlem.

Om vi tar den andra delen av bostadsrättsföreningarna, så representerar de det absoluta flertalet med god marginal. Här råder ofta teknisk eftersläpning, inget mål om digitalisering och kulturen är inte så framåt när det gäller förnyelse och smartare drift.

Hur är läget hos dig? Bor du i en bostadsrättsförening där styrelsen inte värderar ny teknologi, och vägrar att gå över till digitaliserade lösningar?

Här är sex tecken på att din bostadsrättsförening inte hänger med i svängarna.

1. Styrelsen är skeptisk till ny teknologi

Det råder övervikt av det äldre gardet i bostadsrättsstyrelsen där du bor, och det råder viss teknologiskepsis. Digitala lösningar finns inte på dagordningen, och kan till och med upplevas som obehagliga lösningar.

Du har hört styrelseordföranden stolt deklarera: “Nej, någon lagring av dokument i molnet fungerar inte för oss, det är mycket bättre att ha all kommunikation lagrad i pärmar i styrelserummet!”

 

2. Kommunikationen med de boende sker med gula lappar och korktavla

Styrelsen i bostadsrättsföreningen håller kommunikationen med de boende på ett minimum, även om de har ansvaret för att informera om möten, frivilliga insatser och andra saker som sker. Trots allt är det både tidskrävande och slitsamt att skriva och hänga upp affischer på korktavlorna och stoppa meddelanden i alla brevlådorna.

Då du var på väg hem från semester i fjol sommar, kollade du mailen medan du väntade på flyget. Der fanns det en e-post från en styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen, skickad för en vecka sedan: “Hej, du har fått vattenläckage i lägenheten. Vänligen tag kontakt så att vi snabbt kan lösa detta ...”

På nästa föreningsstämma tog du ordet och sa att många moderna bostadsrättsföreningar väljer att investera i en digital plattform för larm via SMS. Blickarna från styrelsemedlemmarna kunde inte missförstås ...

 

3. Laddstation för elbil är helt inaktuellt

Du vill köpa elbil, men detta blir svårt, eftersom bostadsrättsföreningen saknar infrastrukturen för att erbjuda batteriladdning. När du säger till styrelsen att det är lämpligt för styrelsen att ha en plan för detta, får du bara rullande ögon, och en kort kommentar om att elbilar har nog med fördelar som det är...

Dessutom hävdar kanske styrelsen att det kommer kosta alltför mycket att installera laddstationer. “Tänk om alla önskar sig detta?” Och vad händer om det uppstår brand när en elbil står på laddning under natten? “Vi har ju inte de bästa rökvarnarna i det gemensamma garaget!”

 

4. Ordningsreglerna i fastigheten är gamla

Då du köpte lägenheten, efterlämnade de tidigare ägarna en välfylld ringpärm (med namnet “Bibeln”) med information om bostadsrättsföreningen. Ordningsreglerna är skrivna med skrivmaskin på gulnat papper. Du börjar att läsa och undrar vad det är för filur som en gång i tiden skrivit:

Det är förbjudet att tvätta och torka kläder efter klockan 17.00, eller störande lek på lekplatsen mellan 17.00 och 18.30 (far sover middag ...).

För att undgå generande brus i rören, bör en kran aldrig skruvas upp helt.

Läs här om luftning av elementen på hösten …

Det är förbjudet att spela boll på lekplatsen efter kl. 22.00 ...

Det är inte tillåtet att gå med smutsiga uteskor i gemensamma utrymmen.

Gräset skall klippas i en riktning bort från byggnaden.

 

5. Gamla rökvarnare piper utan orsak, och ingen bryr sig om att evakuera då larmet går...

Har de boende behövt evakuera mitt i natten som följd av att någon har kommit hem från en fest i natten och somnat från pizzan i ugnen? Detta sker med flera typer av äldre röklarm- och brandlarmsanläggningar som inte har “fördröjning” och andra nyare lösningar för smarta brandlarm.

I många fall har det kommit så långt att de flesta boende har hamnat i “Peter-och-vargen”-kategorin och tyvärr slutat att ta larmen seriöst. De besvärar sig inte längre att följa brandinstruktionen och evakuera – “för det brinner ju inte oavsett!”

Du har kanske också skickat mail till styrelsen med tips om att de bör omvärdera brandlarmet och ha en plan för en tryggare boendemiljö. En viktig ny funktion inom brandlarmet är en “fördröjning” innan larmet skickas vidare till alla grannar i samma byggnad. Detta minskar antalet oönskade larm väsentligt.

En annan sak som ökar tryggheten, är att koppla upp varje lägenhet mot en larmcentral som vakar över de boende och ringer upp dem ögonblickligen vid varje larm. Uppgiften för larmcentralen är att få en bekräftelse på “brand” innan de tillkallar och informerar brandkåren.

Detta kommer vara en god samhällsekonomisk åtgärd eftersom brandkåren enbart tillkallas vid skarpa tillfällen av brand, i stället för att köra runt med fulla sirener på oönskade larmer bara på grund av dåligt tryck i ett rör eller revbensspjällen som blev grillade lite för hårt …

 

6. Byggnaden har inte installerat ett gemensamt larmsystem

Bor man i ett enfamiljshus, är hemmets trygghet ditt eget ansvar, men bor man i lägenhet, är din trygghet beroende av grannen. Tidigt larm från grannar och gemensamma lokaler är viktigt för att säkerheten. Blir du inte larmad, kan du heller inte varna och rädda andra grannar.

Du vet att torrkokning och bränd pizza har lett till flera allvarliga bränder de senaste åren, eftersom grannen sov tungt genom det hela, och det som först var en bagatell, fick de få minuterna det behövde för att utveckla sig till en katastrof.

I sådana scenarier är det avgörande att fastigheten har ett gemensamt larmsystem installerat, så att brandkåren och alla boende blir larmade tidigt. En brand i en bostadsrättsförening som inte upptäcks snabbt nog, och som inte automatiskt larmas till alla boende, kan snabbt bli katastrofal.

Trots att man vet allt detta, så finns det inte ett system i din bostadsrättsförening som säkrar tidigt, bra och brett larm.

Om du känner igen dig i en eller flera av dessa punkter, är det mycket som tyder på att bostadsrättsföreningen du bor i inte helt hänger med i den digitala utvecklingen.

 

Prioriteringslista