<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Därför bör du förankra agendan innan årsstämman

2 minuters lästid | Sten Ahlin

Årsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutsorgan.

På den ordinarie årsstämman är det flera fasta saker som skall avhandlas, och en typisk agenda innehåller följande poster:

  • Konstitution
  • Årsredovisning och övriga räkenskaper med revisorns beredning
  • Val
  • Ersättningar
  • Inkommande förslag
  • Saker som i enlighet med lagen eller stadgarna skall tas upp på varje ordinarie årsstämma

I tillägg kommer andra saker som nämns i kallelsen, t ex. renoveringar eller annat som påverkar de gemensamma utgifterna. .

 

Allt innehåll i agendan skall framgå i kallelsen

När kallelsen skickas ut, med agendan angiven, bör den vara så väl genomarbetad att de boende får den information de har rätt att få.

Ofta deltar bara en tredjedel av de boende på årsstämman, och de som inte har möjlighet att komma, skall ha samma information som de som är med på stämman. Med andra ord så skall inget behandlas på årsstämman som inte de boende har fått skriftligt i förväg.

En agenda i god ordning med bra beslutsunderlag ger ägarna möjlighet att sätta sig in i denna innan årsstämman. Detta lägger grunden till att mötet genomförs på ett bra och effektivt sätt.

 

Värdet av god förankring

När styrelsen förbereder agendan för årsstämman, måste man göra det i samarbete med varandra, så att man är eniga om dess innehåll. Desto bättre agendan förankras bland alla styrelsemedlemmarna, desto bättre ägarskap och förståelse får de för vad som skall behandlas.

Det viktigaste för en lyckad årsstämma är att styrelsen är väl förberedd och har lagt klart inställningen till de olika sakerna som står på agendan, och dessutom förklaringar till utgiftsposterna i räkenskaperna.

Väl förberedda ärenden ligger till grund för bra beslut för bostadsrättsföreningens bästa.

Kort och gott: Det är viktigt att styrelsen är trygg och samstämd – detta skapar större trovärdighet för medlemmarna.

New Call-to-action