<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta är de vanligaste riskfaktorerna i en bostadsrätt

4 minuters lästid | Stein Bakker

För att få full kontroll på brandskyddet i bostadsrätten borde styrelsen göra en riskvärdering. Detta innebär att kartläggning och dokumentering av faktorer och riskförhållanden i byggnaden och dess omgivning. I detta inlägget listar vi upp de 12 vanligaste riskfaktorerna i en bostadsrätt.

 

1. Potentiella brandkällor

De flesta bränder i bostadsrätter uppstår inne i en lägenhet. I vissa tillfällen sprider de sig vidare till gemensamma utrymmen eller till andra lägenheter

 

2. Riskgrupper som är speciellt utsatta för bränder

Detta är grupper som löper högre risk att omkomma i bränder eller förorsaka bränder. Detta kan bland annat vara äldre med vårdbehov, boende med funktionshinder eller boende med läkemedels- eller psykiatrisk vård.

 

3. Avsaknad av brandlarm i gemensamma utrymmen

Vid bränder i gemensamma utrymmen såsom korridorer, trapphus, källare, vind och garage är det kritiskt att larmet går fort.

 

4. Avsaknad av lättillgängliga brandsläckare i gemensamma utrymmen

Brandsläckare bör finnas i alla gemensamma utrymmen där det finns möjliga brandkällor, speciellt om det uppbevaras brännbart material i samma område.

 

5. Gemensamt garage med elbilsladdare och brandfarligt material

Uppladdning av elbilsbatteri innebär en brandrisk. En brand i en elbil under uppladdning i en byggnad med boende kan leda till allvarliga konsekvenser.

 

6. Dåligt skick på elinstallationer i byggnaden

Många bränder beror på fel på elinstallationer, ofta på grund av slitage, överbelastning eller överspänningar efter blixtnedslag. Typiska varningssignaler är om glödlampor och säkringar ofta går.

 

7. För få utrymningsvägar samt för dåliga rutiner för kontroll av dessa

Utrymningsvägar bör inte vara blockerade eller ha några hinder. Saker som cyklar, barnvagnar, möbler eller avfall kan föra till att det blir svårt att ta sig ut och till att branden sprider sig snabbare i byggnaden.

 

8. Boende känner inte till alternativa utrymningsvägar

Om trapphuset är fyllt med rök, bör boende känna till alternativa utrymningsvägar eller stanna kvar i lägenheten med stängda dörrar tills brandkåren anländer.

 

9. Brandvarnare har batterier som inte fungerar

Batterier till brandvarnare ska helst bytas ut en gång om året. Detta är de boendes ansvar, men det är en fördel att etablera bestämmelser där bostadsrättsföreningen köper batterier och delar ut dessa.

 

10. Brandvarnare som inte kommunicerar med varandra

En modern brandvarnare bör kunna kommunicera med andra brandvarnare i ditt hem och i byggnaden. Både med grannens brandvarnare samt med de som är i gemensamma utrymmen.

 

11. Otillräckliga branddelningsåtgärder i byggnaden

De vanligaste orsakerna till att eld och rök sprider sig är på grund av rör- och kabeldragningar samt dörrar som inte är täta, fel i ventilationskanaler och dåligt brandmotstånd i konstruktionen.

 

12. Det är svårt att få kontakt med de boende vid brand

Styrelsen bör ha en enkel plattform för att kunna övervaka alla brandvarnare i byggnaden. Ett sådant system bör i det minsta ge översikt över batteristatus i alla enheter och om alla enheter kommunicerar och rapporterar korrekt. Om en enhet börjar få dåligt batteri bör både den boende och styrelsen få ett meddelande om detta - antingen via en app eller på annat sätt.

 

New Call-to-action