<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få acceptans för dina förslag på årsstämman

3 minuters lästid | Sten Ahlin

Senast har vi skrivit om hur du på bästa möjliga sätt planlägger och genomför årsstämman i bostadsrättsföreningen, och vi har också sett att det kan vara fördelaktigt att använda externa resurser på årsstämman.

Som ordförande eller styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen önskar du naturligtvis uppslutning kring förslagen som styrelsen framför i generalförsamlingen.

Har du kanske en god idé du gärna vill ha med de boende på? Eller skall ni gå i gång med ett uppgraderingsprojekt? I detta inlägg tittar vi på hur du bör lägga fram förslaget på årsstämman för att få acceptans för det.

 

1. Förbered förslaget noggrant

Ju grundligare du på förhand tänker igenom och undersöker de olika sidorna av förslaget, desto mer övertygande är du i din argumentation för det. Och naturligtvis måste du tro på förslaget själv för att du skall få med föreningen på det.

 

2. Förbered med bra och omfattande information

Det är viktigt att dela informationen om ditt förslag med de boende i kallelsen till årsstämman så att de inte behöver sätta sig in i saken och ta ställning till den i själva mötet. Dessutom kommer inte alla till årsstämman, så det är bra för dem som inte är på plats att ha insikt i vad som skall diskuteras.

 

3. Motivera behovet för att förslaget går igenom

Om förslaget har ekonomiska konsekvenser, t.ex. att det medför en avgiftshöjning, så måste du redogöra för detta och på årsstämman argumentera bra för varför ni bör genomföra de föreslagna åtgärderna. Var ordentligt förberedd, och tänk igenom på förhand de kritiska frågorna du kan få på förslaget, så att du har bra svar.

 

Sammanfattning

God dialog med de boende är nyckeln till att få uppslutning kring ditt förslag på årsstämman. Då du håller de boende välinformerade och orienterade om förslaget, och då du dessutom framstår som trygg i dina svar på mötet, då går förslaget som regel igenom.

New Call-to-action