<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grannsamverkan och Multilarm, ny trygghetsteknik från Norge.

3 minuters lästid | Sten Ahlin

En undersökning som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har genomfört visar att ”97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. ”

Brandvarnare av den gamla skolan är inte uppkopplade mot internet och därför fungerar de enbart lokalt i de rum där de är monterade. Dessutom krävs det att någon person är på plats och har fysisk möjlighet att vidta åtgärder mot branden.

I ett flerbostadshus med många lägenheter delar samtliga boende på de risker som finns med äldre brandvarnare som inte larmar i andra lägenheter än i den där branden uppstår. Och om brand uppstår i gemensamhetsutrymmen som tvättstugan, källaren, vinden , soprummet eller i trapphuset så når larmet enbart fram till de personer som råkar vara i närheten av brandvarnaren.

 

En smart lösning

Den nya informationstekniken möjliggör nu en "smart" lösning på problemen med de föråldrade och isolerade brandvarnarna. Lösningen kan delas in i två huvudområden som medför väsentligt ökad trygghet för de boende i flerbostadshus:

 

1. Grannsamverkan kan skapas vid larm av olika slag.

Det innebär att då t ex en brandvarnare i en lägenhet eller ett gemensamt utrymme går igång så larmar även samtliga brandvarnare i huset. Alla grannar har då möjlighet att snabbt rycka in med hjälp för att åtgärda branden tidigt innan den gjort stor skada. samtliga berörda personer får larm till sina mobiltelefoner via internet vilket innebär att fler personer än grannar i det egna "trygghetsnätverket" kan hjälpa till. Det kan vara särskilt aktuellt som stöd för äldre människor som fortfarande bor i en egen lägenhet.

 

2. Multifunktionslarm kan byggas in i de små, takmonterade varnarna.

Brandlarmet kombineras med rörelsedetektor mot inbrott, luftfuktmätare för varning mot fuktskada samt temperaturmätare för reglering av energin i fastigheten. Datan vid larm kommuniceras, behandlas och lagras i en sk. molnetlösning. Fakta presenteras i en App i mobiltelefonen. I Appen styr lägenhetsinnehavaren sina larm.

 

Om Sfty

Sfty har grundats i Norge som en lösning för larm vid sjöräddning. Tjänsten har sedan utvecklats till ett multifunktionslarm med grannsamverkan för flerbostadshus. Idag har över 10.000 larm installerats i Norge och nu kommer tjänsten till Sverige.

Som ett led i denna introduktion är nu Sfty AB medlemmar i organisationen SäkerhetsBranschen. Där arbetar vi tillsammans med 440 säkerhetsföretag med att skapa god kvalitet, hög kunskap och ett ansvarsfullt agerande inom säkerhet och trygghet på den svenska marknaden. Vi tror att vi har mycket att tillföra branschen med vår lösning med grannsamverkan i kombination med multifunktionslarm.

 

New Call-to-action