<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur säkrar vi god kommunikation i bostadsrättsföreningen?

3 minuters lästid | Sten Ahlin

Sitter du i styrelsen i en bostadsrättsförening så har du ett ansvar för att de boende får viktig information kommunicerad. En god ton i budskapet, i god tid och i riktigt format är viktiga faktorer för att nå fram till de boende.

Tvättstuga som skall renoveras? Målning i trapphusen? Är det dags för årsstämman?

Sådana budskap bör förmedlas till de boende på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, och då har väl den goda gamla anslagstavlan i kork gjort sitt i de flesta fall?

 

Från manuella till digitala kommunikationsmedel

Många styrelsemedlemmar använder mycket tid på att printa och lägga ut traditionella meddelanden i brevlådorna eller sätta upp affischer på informationstavlor i uppgångarna. Men i dag föredrar fler och fler boende ett enkelt digitalt informationsflöde framför manuella, pappersbaserade lösningar.

Det finns flera olika lösningar man kan använda för att skapa enklare och digitaliserad kommunikation mellan de boende och styrelsen.

Fler och fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter startar Facebook-grupper för att kommunicera med de boende. Alla har dock inte Facebook, och en Facebook-grupp anses ofta inte vara en officiell kommunikationskanal mellan de boende och styrelsen.

 

När du måste få tag i de boende snabbt

När det är bråttom är det viktigt med en kommunikationskanal som är mer effektiv än hemsidor och Facebook-grupper, och som säkrar att viktig information kommer fram till varje enskild boende, omedelbart och enkelt.

Vad sker om ett vattenrör läcker i en av lägenheterna, eller att någon har brutit sig in – och de som bor där har åkt till landet en fredag eftermiddag?

Det duger inte med gula lappar på dörren, brevlådemeddelanden eller meddelanden i en Facebook-grupp när en situation i bostadsrättsföreningen kräver snabba ryck.

Du måste komma i omedelbar kontakt med de boende det handlar om. De i samma uppgång, samma byggnad eller hela bostadsrättsföreningen.

 

Kommunikation och säkerhet i en och samma lösning

Med en plattform för meddelanden, som en del av en säkerhetslösning online installerad i bostadsrättsföreningen, får du möjlighet att på ett enkelt sätt skicka ut SMS eller pushmeddelanden via en app. Med andra ord kommer meddelandet rakt in i den boendes mobiltelefon, var de än befinner sig. Det blir svårare för dem att säga “... jag såg inte meddelandet”.

En komplett, online säkerhetslösning hjälper dig med att säkra ansvaret du har för både säkerheten och kommunikationen i bostadsrättsföreningen du är ledare i.

 

New Call-to-action