<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur vet du om grannens brandvarnare fungerar?

4 minuters lästid | Stein Bakker

Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt påverkas din brandsäkerhet av alla i din närhet. Du kan göra allt rätt i din egen lägenhet, men du kan aldrig förhindra att det börjar brinna hos grannen. Därför är du beroende av att grannens brandvarnare faktiskt fungerar.

Om det skulle uppstå en brand hos en av dina grannar och varningssystemet inte är aktivt, kan det gå ut över din egen lägenhet och säkerhet, samt för resten av byggnaden. I grannlandet, Norge, visade statistik från brandkåren att i samband med var fjärde brand fanns det ingen aktiv brandvarnare.

Att grannens brandvarnare fungerar, innebär mer än att den bara har fungerande batterier. Först och främst - hur kan du veta helt säkert att dina grannar faktiskt HAR en brandvarnare? Och om de har en brandvarnare...

 

1. Har den fungerande batterier?

Traditionellt sett har brandvarnare haft 1 styck 9V batteri som byts ut en gång om året. Detta är en fin tradition, och fortfarande det vanligaste sättet att förse brandvarnaren med ström. 1 december - brandvarnarens dag - är ett bra tillfälle att kontrollera brandvarnare och byta batterier.

 

2. Fungerar sirenen?

Och om den gör det, är den högljudd nog så att du som granne vaknar av den om du sover? Om inte din granne vaknar av brandvarnarens läte, kommer troligen inte du heller att göra det. Många tänker att brandvarnaren är så högljudd att de vaknar av den - men de tänker inte på att man befinner sig i djup sömn mitt på natten.

 

3. Fungerar rökkammaren som den ska?

Över tid kan det samlas damm, insekter och liknande i kammaren, vilket medförl att den inte är lika känslig som den bör vara för rökpartiklar. Därför är det viktigt att man dammsuger utsidan av rökkammaren regelbundet, så att man får bort damm och andra orenheter. Det är också viktigt att man har en modern rökkammare som justerar sig själv beroende på mängden damm och smuts som samlar sig i kammaren.

En annan orsak till att rökkammaren inte fungerar som den ska, kan vara att brandvarnaren rätt och slätt har blivit för gammal och att teknologin och sensorer har slutat fungera, även om den piper när du trycker på testknappen.

Läs även: Så undviker du falsklarm från brandvarnare i din bostadsrätt

 

4. Har brandvarnaren rätt certifieringar?

Alla brandvarnare som säljs i EU/EÖS-området, ska uppfylla EN-14604, en europeisk standard för brandvarnare. Det är inte alla äldre modeller som har denna certifiering.

 

5. Varnar grannens brandvarnare andra i byggnaden?

En modern brandvarnare bör kommunicera med andra brandvarnare i din byggnad, både med din egen och med de som är i gemensamma områden. För att säkra bra kommunikation bör en brandvarnare både kunna kommunicera via ditt WiFi-nät och samtidigt ha möjlighet att kommunicera genom andra kanaler om ditt WiFi-nät är nere. Detta för att säkra att ditt larmsystem alltid kommunicerar med omvärlden - inte bara med dig, men också med andra boende och till en larmcentral.

Styrelsen i din bostadsrätt bör ha en lättanvänd administrationsplattform för att kunna övervaka alla brandvarnare i din byggnad. Som ett minimum bör ett sådant system ge översikt över batteristatus i alla enheter i byggnaden, och om enheterna är online och rapporterar som de ska. På det sättet kan alla boende känna sig trygga på att brandvarnarna i byggnaden fungerar.

New Call-to-action