<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så här får du ekonomin att gå runt i din bostadsrättsförening

3 minuters lästid | Sten Ahlin

Etablerade och välskötta bostadsrättsföreningar med god ordning i ekonomin är extra attraktiva för bostadsköpare. När föreningen successivt upparbetar ett starkt egenkapital som kan användas för att finansiera diverse underhåll, kan renoveringsprojekt inledas utan att det behöver medföra ökningar av gemensamma kostnader som följd av lånefinansiering. Detta ger en extra trygghetskänsla för bostadsrättsägarna.

I detta inlägg ger vi dig goda råd om hur man kan spara pengar och reducera kostnader i bostadsrättsföreningen.

 

God ekonomistyrning är alfa och omega

Effektiv och trygg styrning av ekonomin är en förutsättning för en stabil utveckling i bostadsrättsföreningen. Gå igenom betalade fakturor månadsvis. Ha fokus och medvetenhet kring vad saker kostar, och hur de gemensamma medlen förvaltas.

 

Omförhandla styrelsens avtal regelbundet

Många bostadsrättsföreningar betalar varje år flera hundra tusen kronor mer än nödvändigt på grund av dåliga villkor på sina lån och försäkringar. Därför har det blivit allt vanligare att styrelsen omförhandlar sina avtal, som t ex försäkring, ström, TV/bredband, renhållning, underhåll och vaktmästartjänster.

Bostadsrättsföreningar bör omförhandla sina villkor med jämna mellanrum, gärna årligen.

 

Få billigare försäkring med förebyggande arbete

Förebyggande arbete i bostadsrättsföreningen kan reducera försäkringspremier och skadekostnader. Här är några säkerhets- och underhållsåtgärder ni kan genomföra för att hålla försäkrings- och skadekostnaderna nere:

  • Installera övervakning i gemensamma ytor/garage för att undgå inbrott, stöld och vandalism. Utför stamrenovering och regelbundet underhåll för att hindra läckage och följdskador.
  • Ingå avtal om kollektiv brandvarning.
  • Årlig el-kontroll utförd av auktoriserad firma med efterföljande dokumentation.
  • Regelbunden kontroll av tak utförd av firma som har den rätta kompetensen och kan leverera rapport och dokumentation.

 

Gör investeringar som i det långa loppet ger besparingar

Många bostadsrättsföreningar investerar i smart-home lösningar för att spara utgifter. Till exempel kan man byta till LED-lampor i gemensamma ytor inne och ute, och installera tidsstyrning och rörelsesensorer, så att inte lyset står på i onödan.

Tips: Ha fokus på temperatur i gemensamma ytor och i varmvattenberedarna, ofta står dessa högre än 70 grader. (glöm inte faran med legionellabakterien i varmvattenberedarna genom att reducera temperaturen under 60 grader . Källa: Boverket)

 

Offentliggör behov av arbetskraft bland de boende

En bostadsrättsförening/samfällighet har ofta flera som önskar att bidra med att utföra förekommande arbete. Genom att ingå arbetsavtal med dessa kan timpriset reduceras kraftigt i jämförelse med att anlita en extern firma. Typiska arbetsuppgifter kan vara gräsklippning, plantering, lättare måleriarbeten, borstning, spolning, vinterunderhåll, m.m.

 

Två tips till slut:

  • Inhämta alltid offerter från flera vid större arbeten / renoveringar – här finns mycket att spara!
  • Tänk långsiktigt, ha en sparplan och sätt av medel till framtida underhåll.

New Call-to-action