<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan du reducera brandrisken i bostadsrätten

4 minuters lästid | Stein Bakker

Ett bra brandskydd i en bostadsrätt eller hyresrätt är beroende av att alla som bor i byggnaden har kunskap om brandförebyggande åtgärder, och att brandskyddsutrustningen fungerar som den ska. Om din granne har målat sin balkong, så påverkar det troligen inte dig i särskilt stor grad. Brinner det däremot hos grannen, är det ofta bara en fråga om tid innan även din lägenhet drabbas av branden.

Som ordförande eller medlem i styrelsen i bostadsrättsföreningen bör du ha en översikt över vilka olyckor och oönskade händelser som kan inträffa, och att ta åtgärder för att förhindra att de sker.

Som en del av arbetet med internkontroll borde styrelsen informera de boende om förhållanden som relaterar till brandsäkerhet. Området är stort, men brandskyddsarbetet bör göras så enkelt och förståeligt som möjligt.

De flesta bränder som uppstår kan faktiskt förhindras med ganska enkla åtgärder.

 

I detta inlägget får du goda råd om hur du kan reducera brandrisken i bostadsrätten

  1. Dela med dig av information till alla som bor i byggnaden om vilka brandskyddsregler som gäller i bostadsrätten.
  2. Utarbeta en brandinstruktion som är synlig i gemensamma utrymmen och utdelat till alla boende.
  3. Genomför brandövningar regelmässigt.
  4. Kontrollera regelmässigt att det inte ligger brännbart material i gemensamma utrymmen.
  5. Etablera rutiner för internkontroll i förbindelse med HMS, med dokumentation på utfört arbete.

 

Vad vet du om din grannes brandvarnare?

En modern brandvarnare bör kunna kommunicera med andra brandvarnare i ditt hem, och med andra brandvarnare i samma byggnad. Både med grannens brandvarnare och med de som är i gemensamma utrymmen. För att säkra bra kommunikation bör en brandvarnare både kunna kommunicera via ditt WiFi-nät och samtidigt ha möjligheten att kommunicera via andra kanaler om internet är nere. Detta för att säkra att ditt larmsystem alltid får kommunicerat med omvärlden, inte bara dig, men även andra boende och till en dygnsbemannad larmcentral.

 

Trygghet för styrelsen - och för de boende

Styrelsen i din bostadsrätt bör ha en enkel plattform för att kunna övervaka alla brandvarnare i byggnaden. Ett sådant system bör i det minsta ge översikt över batteristatus i alla enheter och om alla enheter kommunicerar och rapporterar korrekt.

Om en enhet börjar få dåligt batteri borde både den boende och styrelsen få ett meddelande om detta - antingen via en app eller på annat sätt. På detta sätt kan de som bor i byggnaden vara säkra på att brandlarmet i byggnaden fungerar som det ska hela tiden.

 

Uppsummering

Om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening är det viktigt att du hela tiden har kontroll på brandskyddet. Systematiskt arbete med brandskydd och kartläggning av de faktorer, utmaningar och lösningar som gäller för just din bostadsrätt bidrar till trygga och säkra boendeförhållanden.

Du och de andra styrelsemedlemmarna känner till bostadsrätten väl, och har därmed de bästa förutsättningarna för att kunna jobba effektivt med brandskyddsarbete. Fördelen med att ta brandsäkerhet på allvar är färre bränder och mindre spridningsrisk om olyckan väl skulle vara framme.

Ett smart, trådlöst system underlättar denna uppgift. Alla brandvarnare i byggnaden kommunicerar tillsammans och ger dig översikt i en kontrollpanel som du har tillgång till med din smarttelefon eller PC/Mac.

Lycka till med brandskyddsarbetet i din bostadsrätt.

 

New Call-to-action