<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så undviker du falsklarm från brandvarnare i din bostadsrätt

5 minuters lästid | Stein Bakker

Brandkåren använder hutlösa resurser på att rycka ut till falska larm varje år. Höga siffror har rapporterats runtom i landet om utryckningar till falska larm som t.ex. 41% av alla utryckningar i Kalmar (2016) ända upp till 96% i Storstockholm (2013). Detta innebär kostnader på miljontals kronor för skattebetalarna.

Miljontals kronor som hade kunnat spenderas på betydligt mycket bättre sätt om fler hade använt sig av smarta brandvarnare. De allra flesta falsklarm beror på felanvändning, tekniska fel och meddelanden som inte visat sig vara brand. Även i bostadsrätter är falsklarm ett vanligt problem. När brandvarnare går titt som tätt utan att det faktiskt brinner, kan detta leda till att boende slutar ta larmet på allvar och inte evakuerar när faran faktiskt är framme. Erfarenheter visar oss att folk blir vana med att det inte faktiskt brinner, även om larmet går.

Så vad kan du som ordförande eller styrelsemedlem göra för att förhindra falsklarm? Vi har utarbetat en checklista på 6 punkter.

 

1. Boende bör ha kunskap om brandvarnare

Alla boende bör åtminstone ha grundläggande kunskap om funktioner och användning av brandvarnare. Detta är helt avgörande för att undvika att onödiga falsklarm uppstår.

 

2. Riktig placering av brandvarnare i lägenheterna

Placeringen av brandvarnaren kan vara en medverkande faktor till att larmet går. Om brandvarnaren är placerad för nära ventiler, värmepumpar eller taklampor kan detta förorsaka falska larm.

 

3. Korrekt installation

När du installerar brandvarnaren, testa så att den faktiskt fungerar och rapporterar som den ska till boende och till styrelsens administrationsplattform. Tryck på testknappen och bekräfta att den fungerar. Med en smart optisk brandvarnare är det viktigt att den rapporterar korrekt information till alla tillkopplade system.

 

4. Försäkra dig om att brandvarnaren fungerar

Om batterierna i brandvarnaren inte fungerar, säger det sig själv att ej heller brandvarnaren fungerar. Av denna anledning bör du regelbundet testa så att batterier och elektronik fungerar som det ska minst en gång i månaden. Tryck på enhetens testknapp och kontrollera att larmet går.

Om du har varit bortrest i mer än 14 dagar, rekommenderar vi att du testar alla brandvarnare när du kommer hem.

Men - det räcker inte bara att testa batterierna, du måste också testa så att rökdetektorn fungerar som den ska. Det finns både tändstickor och särskilda gasflaskor ägnade till att testa rökdetektorer.

 

5. En avancerad rökkammare

En smart brandvarnare har en avancerad rökkammare med algoritmer som simulerar tätheten av röken. När brandvarnaren detekterar rök, börjar simuleringen gå snabbare och snabbare för att se på uppbyggnaden av rökmolekyler. Om antalet rökmolekyler börjar avta är det troligen inte en farlig situation. På så sätt motverkar en avancerad rökkammare att brandvarnaren går igång utan anledning, och därmed undviker du också falsklarm och onödig evakuering av byggnaden.

 

6. Riktig eskaleringstid i förbindelse med andra brandvarnare i byggnaden

Om man har en liten paus i eskaleringen från din lägenhet till de andra lägenheterna har man möjlighet att undvika falsklarm. En annan fördel med att lägga in en försening i systemet är att du slipper lösa ut alla andra brandvarnare i byggnaden om din brandvarnare går.

Låt oss ta ett typiskt scenario: En man kommer hem från en fest och kastar in en pizza i ugnen. Medan han väntar på att pizzan ska gräddas, lägger han sig på soffan och somnar. Pizzan blir bränd och röken börjar sprida sig i lägenheten. När röknivån överstiger larmnivån, går larmet. Mannen vaknar och tar ut den brända pizzan ur ugnen, något besviken över den misslyckade måltiden, men nöjd för att ha blivit larmad.

Samtidigt får larmcentralen ett meddelande om händelsen och ringer mannen, för att bekräfta om det brinner. Mannen svarar att han har situationen under kontroll, och att brandkåren inte behöver rycka ut. Därmed väljer larmcentralen att inte trycka på ‘Uppnår ej kontakt med boende’, och larmet eskalerar därför inte till resten av byggnaden.

 

New Call-to-action