<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Undvik mögel, röta och svamp i lägenheten

7 minuters lästid | Sten Ahlin

Mögel, röta och svamp är svåra att bli av med om de har fått gott om tid att etablera sig. Men frukta inte, det finns effektiva motmedel!

I detta inlägg ger vi dig goda tips på vad du kan göra för att jobba förebyggande, vad du kan göra om olyckan är framme – och hur du med hjälp av enkla medel kan få tidig varning om att det är fara för att mögel, röta och svamp kan etablera sig i din lägenhet eller ett förråd.

Men först; vad är egentligen mögel, röta och svamp?

 

Mögelsvamp

Mögelsvamp utvecklas från sporer som finns naturligt i vår omgivning. Faktiskt finns det mer än 100 000 olika arter, och 10 000 av dessa är vanliga i Sverige. Mögelsvamp uppstår när det är mörkt och fuktigt, gärna på material som trä, textilier och tapet. Den har en hårig yta och kommer i färger som röd, grön, gul och svart.

Hälsofaran med mögelsvamp

Mögel producerar sporer. Dessa är skadliga att andas in, och kan framkalla allergiska reaktioner, men också allvarlig lungsjukdom. Symptom kan bland annat vara:

 • Astma
 • Täppt och/eller rinnande näsa, klåda i ögonen och nysningar
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Koncentrationssvårigheter

Om du märker dessa symptom under en längre period, bör du uppsöka din vårdcentral. Har du misstanke om mögel där du bor, bör du upplysa dem om detta.

 

Röta

Röta bryter ned träverket, som har blivit utsatt för fukt över tid. Detta är sker ofta i våningsplan och takkonstruktionen, men det är också vanligt att se i fönster och på husfasaden. Rötsvampen uppstår om det är varmt och fuktigt. En tumregel är att om fuktnivån överstiger 20 procent fuktkvot i materialet, medför detta betydlig risk.

 

Svamp

Det finns flera typer av svamp som kan angripa lägenheten du bor i. Bland dessa är barksvamp, vedmussling och torröta. Torröta kan göra omfattande skada på kort tid. Den behöver både trä och kalk för att överleva, och hittas därför längs husväggen.

 

Om olyckan är framme

Här har vi satt upp processen du bör följa om du upptäcker mögel, röta eller svamp där du bor. Det är viktigt att kartlägga vad som är orsaken, och vilka typer av svamp du har att göra med för att hitta de mest effektiva åtgärderna.

 1. Stoppa tillförseln av fukt.
 2. Kartlägg vilken typ av svamp du har att göra med.
 3. Byt materialen som har blivit försvagade.

Om angreppet beror på äkta torröta, skall du i tillägg överväga dessa punkter:

 • Du bör låta genomföra en fackmässig värdering av skadeomfånget.
 • Normalt bör du avlägsna materialet med ett visst säkerhetsavstånd.
 • Ta bort all svamp som du kan se på ytan.
 • Drabbad vägg måste behandlas med kemikalier, med en säkerhetszon på en halv meter.

Efter ett svampangrepp måste fuktigheten i materialet hållas under 20 procent, och om den hålls under 15 procent, kan inte svampen komma tillbaka. Emellertid är det viktigt att komma ihåg att vissa svamparter kan tåla uttorkning i flera år. Därför är det viktigt att ett skadat område hålls torrt för att undvika att svampen blomstrar upp.

Detta kan framstå som rena skrämselspropagandan, men det är viktigt att ta riskerna på allvar. Därför har vi samlat några åtgärder för att förhindra mögel, svamp och röta så att du kan vara mest möjligt proaktiv.

 

Förebyggande åtgärder i källaren

Om du bor i en bostadsrättsförening, är det svårt att följa med på det som sker under själva byggnaden. Ej heller kan styrelsen förväntas ha full kontroll i alla lägen. Om du får in fukt via grundmuren, kan detta snabbt leda till mögel, röta och svamp, som kan sprida sig i huset.

 

Dränering

Källaren är ett utsatt område för fukt och vatten, eftersom vatten söker den enklaste vägen och kan sippra genom grundmuren. Dessutom kan dålig dränering leda till kondens. När varm luft pyser in och blir avkyld, frigörs vatten, och det bildas kondens, som leder till fukt i källaren.

Riktig dränering är i utgångspunkten ett enkelt arbete, men kräver oftast en grävskopa. Om grundvattnet är orsaken till fukt i källaren, måste du ordna dränering som också sänker grundvattnet. Det är också ett viktigt moment att ha tillräcklig vädring i källaren, gärna i alla rum, och med ventiler som gör att du kan reglera lufttillförseln.

 

Var observant om du har krypkällare

Om huset har krypkällare – något som var väldigt vanligt på 60- och 70-talet – skall du kontrollera om det växer mögelsvamp under byggnaden. Kondens gör krypkällaren utsatt, och mögelsvampen kan även klara sig med väldigt låg fuktighet.

Helt riktigt bryter inte denna typen av mögelsvamp ned materialen, men mögel frigör sporer som kan tränga in i huset. Mögelsporer kan som bekant vara hälsofarliga.

 

Ny innovation ger bättre kontrollmöjligheter

För att undvika att mögel, röta och svamp utvecklas i lägenheter och källare i din bostadsrättsförening – med de hälsorelaterade och ekonomiska följder detta har – är det viktigt att du jobbar förebyggande och vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Något av det mest effektiva du kan göra med hänsyn till förebyggande arbete, är att hålla ett öga på fuktighetsnivåerna i byggnaden. Därför är det en god idé att sätta upp en fuktighetsmätare.

På marknaden idag finns det ett kombinerat trådlöst smart multilarmsystem som kan mäta luftfuktighet. Blir fuktighetsnivån förhöjd i en lägenhet eller i källaren, får du information om detta så tidigt att du klarar att ta om hand om problemet innan det eskalerar till mögel, röta och svamp. Dessutom mäter det temperatur, så du får meddelande om det blir för kallt i rummet.

Ett gemensamt multilarm med temperatur och fuktighetsmätare ger en extra trygghet, både för styrelsen och de boende.

New Call-to-action