<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad är ett multilarm?

3 minuters lästid | Sten Ahlin

För 30 år sedan var telefonen bara en telefon. Man ringde och blev uppringd, svårare än så var det inte. I dag är telefonen mycket mer än enbart en telefon. Den har funktioner för att skriva meddelanden, ta bilder, surfa på nätet, lyssna på musik - och mycket mer. Så när du i dagens multifunktionella värld skall investera i ett brandlarm till bostadsrättsföreningen - varför vara nöjd med enbart ett brandlarm? Det har faktiskt utvecklats multilarm med många fler funktioner än enbart att detektera rök.

 

Multilarm enkelt förklarat

Man kan enkelt förklara att ett multilarm är ett larmsystem med flera olika funktioner. Men ordet funktioner är relativt vagt. Ett multilarm kan egentligen vara något så enkelt som en rökvarnare som också utlöser vatten vid detektering av rök. Per definition har det ju faktiskt mer än en funktion. Men när man talar om multilarm i dag talar man ofta om larmsystem som kan detektera mer än enbart rök, som till exempel inbrott eller fuktighet.

 

Fördelarna med ett multilarm

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för säkerheten i fastigheten - och när det gäller säkerhet finns det många saker att hålla kontroll över. Det är här ett multilarm ger styrelsen en stor fördel eftersom det hjälper den att överblicka säkerheten utan att behöva installera 4 - 5 olika larmsystem som alla detekterar olika faror. För att inte tala om hur mycket mer kostnadseffektivt det blir att enbart köpa en typ av larm istället för flera stycken.

 

Smarta multilarm

I dagens smarta samhälle är vi ofta i behov av mer än bara flera funktioner - vi har också behov av digitala lösningar som är smarta. När du söker efter ett multilarm bör du därför välja ett larmsystem som inte bara kan mäta och detektera flera olika saker, men som också gör något åt situationen. Larmet bör vara uppkopplat mot ett system som gör att alla i bostadsrättsföreningen får varningar där det är en omedelbar fara i fastigheten.

Det kan även vara uppkopplat mot en larmcentral så att farliga situationer kan begränsas och lösas på kortast möjliga tid. Och inte minst - det bör ge en enkel översikt som administratörer kan följa med på så att till exempel styrelsen alltid har full kontroll på all säkerhet i fastigheten.

Ett multilarm är med andra ord ett larm med flera funktioner - men ett BRA multilarm har smarta funktioner, kan detektera flera olika typer av hot och ger administratörerna full översikt över potentiella faror vid varje tillfälle.

New Call-to-action