<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 tips till ett lyckat frivilligt arbete i bostadsrättsföreningen

4 minuters lästid | Sten Ahlin

Många styrelser har valt att skjuta på vårens gemensamma städdagar och andra frivilliga arbeten, eftersom rådet har varit att ansamling av folk bör undvikas.

Nu när samhället gradvis börjar att öppnas, kommer det att gå bra att få arbetena gjorda – under den förutsättning att ni påminner deltagarna om att hålla ett fysiskt avstånd till varandra på minst två meter.

I denna artikeln ger vi dig några tips till hur du kan genomföra ett lyckat gemensamt och frivilligt arbete i din bostadsrättsförening.

 

Skicka ut inbjudningar i god tid

För att säkra att så många som möjligt kan delta i arbetet, lönar det sig att ge besked om vilket datum detta skall ske i god tid i förväg. Det finns nu flera digitala kommunikationslösningar som låter styrelsen skicka ut sådana besked till alla boende med ett fåtal tryck på tangenterna. Skicka gärna ut information om detta ett par månader innan, och därefter en mer detaljerad inbjudan några veckor innan arbetet, och ett sms eller “push mail” samma morgon.

 

Skapa en lista med uppgifterna

En del av planläggningen innebär att ha översikt över vad som skall göras på arbetsdagen. Genom att skapa en lista med alla uppgifterna kan de boende skriva upp sig för det de helst vill göra när de kommer. Därmed blir det enkelt att hålla kontroll över vad som återstår till näste man som kommer, och folk får välja uppgifter som de har lust att utföra.

 

Skaffa nödvändig utrustning

Även om det kanske inte är stora åtgärder som skall genomföras under arbetet, är det i regel behov av en del utrustning i alla fall. Krattor, spadar, hinkar, soppåsar, stegar, målarfärg, sandpapper – allt sånt bör stå klart då de boende dyker upp. Genom att planlägga detta i förväg kan ni hyra nödvändig utrustning, så att ingenting saknas för att genomföra de uppgifter ni har planlagda. Uppmuntra gärna de boende som har egen utrustning att ta med denna, men detta blir i så fall en bonus.

 

Dela arbetspasset i två skift

Det blir lättare för flera att delta om ni delar arbetspasset i två skift. Det kan finnas många skäl till att de boende har anledning till att inte vara med på det frivilliga arbetspasset. Genom att erbjuda flera alternativ till starttid, kan det hända att en del ställer upp i alla fall. Det kan också vara bra att uppmuntra de boende att vara med även om de enbart kan vara med under en timme på ett skift, alternativt att de kan vara med under en timme av bägge skiften, Om de boende upplever att deltagande uppskattas oavsett hur länge de kan vara med är chansen större att de faktiskt ställer upp.

 

Bygg ett system för avfallet

Under ett arbetspass blir det väldigt mycket avfall, allt från löv, gräs och grenar från träd till plastavfall och brädor. Det bör byggas ett tydligt system för avfall för att undgå att de gemensamma områdena blir skräpiga.Värdera om ni skall hyra en container, och sätta upp stationer för de olika typerna av avfall, så att det är enkelt för de boende att bli av med skräpet.

 

Gör något socialt samtidigt

Det är många som också gör något socialt av det frivilliga arbetspasset. Överväg gärna lite grillning, gemensam kaffepaus med bullar eller annat. Det viktiga är att de boende får en möjlighet att göra något gemensamt och bli lite mer bekanta med varandra.

 

Smarta mobillösningar för bostadsrätter