<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Felles brannvarsling for boligselskap

Tidlig og riktig varsling mellom naboer redder liv

Få et tilbud Gratis befaring

Hvordan kan du vite at naboens røykvarsler virker?

Det er styrets ansvar å vite at alle røykvarslere virker, og det holder ikke å bare dele ut batterier årlig.

Vi er alle ulike, også når det gjelder brannsikkerhet.

Noen beboere tenker «det er ikke så viktig, det skjer ikke meg» mens andre har røykvarslere i alle rom for å sikre familien sin.

Hvem har du som nabo?

De som sitter i styrer i borettslag og sameier er også ulike. Noen leser seg opp rundt sitt ansvar som styremedlem og tar beslutninger iht dette.  Andre stemmer mot ethvert forslag som øker fellesutgifter, selv om dette går ut over trygghetetn til beboerne. - Hvem har du i ditt styre?

I blokker og rekkehus er sikkerheten din avhengig av naboen. Hvis det begynner å brenne et sted i blokka eller rekkehuset er det viktig at du, familien og naboer varsles med en gang.

Med ny teknologi er felles varsling blitt mye enklere og rimeligere, og det koster ikke mer enn pølsemenyen på en bensinstasjon per måned for å sikre deg og dine naboer.

I borettslag og sameier er det spesielt viktig å sikre felles varsling på en god måte.  Det må varsles riktig og når det er en bekreftet hendelse. Nye systemer for felles varsling må kunne skille mellom reelle branner og uønskede alarmer fra en svidd pizza for å sikre tryggheten til beboere.

Har styret ditt oversikt og kontroll på brannsikkerhet og trygghet i borettslaget, til enhver tid? - Dokumenteres alle hendelser som det er lovpålagt å gjøre?

brann2-1

Din trygghet er avhengig av naboen

Ta kontakt med oss i dag, for bedre sikkerhet i ditt boligselskap.

Få en gratis befaring
Styreportal på PC med app - Sense og Vann

Hvordan løser vi dette for deg?

Når røyk oppdages i en boenhet, utløses alarmen i hele boligen. Beboere får varsler via SMS og app-meldinger.

Hvordan virker det?

Den smarte røykvarsleren varsler mellom boenhetene, alarmstasjonen og boligselskapets brannansvarlige. Ved bekreftet brann eller ingen respons, kontakter alarmstasjonen brannvesenet. Den gir detaljert informasjon om brannlokasjon, beboerdata og brannutvikling.

Slik fungerer det - ny

Vår egen multivarsler

Sfty Sense er en smart optisk røykvarsler som også måler temperatur, luftfuktighet og bevegelse. Den kobles til ditt WiFi og bidrar til felles brannvarsling for bygget, samtidig som den lar deg holde øye med hjemmet ditt via Sfty-appen.

Når det oppdages røyk, snakker alle røykvarslerne i bygningen med hverandre direkte over en egen radio. Sfty Sense bruker også internett for å varsle deg, alle beboere og døgnbemannet alarmsentral.

sensor-hånd

Hvorfor investere i felles brannvarsling?

Felles brannvarsling dekker både beboernes og styrets brannsikrings- og trygghetsbehov. Beboere får vissheten om at naboen har like god brannvarsling som dem selv, og at den virker når det virkelig gjelder. Styret får en komplett oversikt over sikkerheten i bygget, installerte enheter og alle beboere. Dermed kan man være proaktiv og sikre at alt fungerer til enhver tid.

Fordeler for styret

Tilkoblet FG-godkjent alarmsentral

Får egen kontrollportal, som gir full oversikt over brannsikkerheten i bygget

HMS – Status og dokumentasjon på sikkerhet

Enkelt å håndtere inn- og utflytting

Fordeler for beboer

Vet at naboens røykvarsler virker

Nabovarsling – Økt trygghetsfølelse

Færre unødige brannalarmer

Får branninstruks og informasjon direkte i telefonen om hvor det brenner

Ta kontakt med oss i dag!