<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styreportalen: Alt på et sted

Gjør det enklere for styret å sitte på ansvaret

Få et tilbud Gratis befaring

Styret må kunne se at alle beboere er trygge

Styret i et borettslag har et lovpålagt ansvar for at brannvarslingen fungerer til enhver tid i alle leiligheter, ikke bare den dagen eller timene etter at det er delt ut batterier til beboerne. Har styret ditt den oversikten?

Vår styreportal gir full oversikt over alle brann- og eventuelt vannlekkasjevarslere i hele bygningen. Om noe ikke fungerer som det skal kan de i styret som ønsker det få varsler direkte til sin telefon.

Her administreres enkelt beboerinformasjon og uventede situasjoner i ditt borettslag. Både du, Sfty og alarmstasjon vet hva som skjer og kan gjøre de riktige valgene ved en alvorlig situasjon.

Styreportal - Header

Ønsker du en demo av hvordan portalen virker?

Ta kontakt med oss i dag, for bedre sikkerhet i ditt boligselskap.

Ta kontakt med oss i dag!

Hvordan løser Sfty dette for meg?


En styreportal som er enkel å bruke

Styreportalen er informasjonsplattformen i Sfty-løsningen. Den gir relevant oversikt og brukervennlig funksjonalitet.

Administrative verktøy
Bygningsstrukturen (fellesarealer og leiligheter) og beboere kan enkelt administreres ved hjelp av verktøyene under varslingsgruppene og brukermodulen.


Kritisk kommunikasjon
Beboerinformasjonen i Sfty-løsningen er ofte det mest oppdaterte registeret som er tilgjengelig for boligselskapene. Ved bruk av meldingsseksjonen kan du enkelt håndtere og dokumentere kritisk kommunikasjon til enkeltpersoner eller grupper av mennesker. Disse kan enkelt velges ut ifra forhåndsdefinerte kriterier eller etter behov.

Dine preferanser
Under innstillinger kan du endre struktur, soner i systemet og typen varsler forskjellige mottakere bør få.

Les mer Lukk
Dashboard
Styreportal-1

Statusinformasjon

Sfty styreportal overvåker og analyserer kontinuerlig sensorenes oppførsel og data på jakt etter mulige alarmsituasjoner og andre avvik, for å sikre deg tidlig varsel.

Hendelsesarkiv

Systemet er selvdokumenterende og holder et arkiv med hendelser og selvtester.

Assistert feilsøking

Hvis driftsstatusen ikke er optimal, gir systemet veiledning om hva problemet er, og hvordan du løser det.

Installasjonsstatus

Systemet sporer installasjonsstatusen gjennom installasjonen av løsningen, noe som gjør det enkelt å styre og koordinere installasjonen.

Hurtigkoblinger

Løsningen prøver alltid å gjøre livet så enkelt som mulig for brukerne ved å gi rask tilgang til de mest relevante verktøyene.

Les mer Lukk

Hva trenger du oversikt over som styremedlem?

Styrets kontrollportal for brannsikkerhet og vannlekkasjevarsling

Status per leilighet og fellesområder

Alarmsentral-tilkobling

Sikrer varsling til alle beboere

HMS – Status på at alle røykvarslere fungerer

HMS – Status på at alle vannlekkasjevarslere fungerer

HMS – Dokumentasjon av hendelser

Egen kommunikasjonsplattform for viktig informasjon til beboere

Ta kontakt med oss i dag!