<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Användarvänlig säkerhet - den bär du i fickan

7 minuters lästid | Sten Ahlin

När du bor i en bostadsrättsförening är din säkerhet beroende av grannen. Men hur kan du egentligen veta om alla grannarnas rökvarnare fungerar?

Med Sftys smarta lösning för gemensamt brandlarm installerat i huset vet du att din granne har precis samma brandlarmsystem som du. Med andra ord kan du känna dig trygg med att du och alla de andra boende blir varnade så snabbt som möjligt vid en eventuell brand.

Alla i bostadsrättsföreningen är lika trygga när det finns ett gemensamt brandlarmsystem i huset som alltid fungerar.

 

Sfty-appen

Sftys totallösning för gemensam brandlarm inkluderar en enkel smart app för varje boende – Sfty appen. Appen ger de boende status från multidetektorn Sfty sense information och larm vid en eventuell rökutveckling i huset.

Med Sfty-appen blir kommunikation kring säkerhet bättre och hemmet smartare. Låt oss titta närmare på hur.

 

1. Bättre säkerhet i ditt hem

Sfty-appen ger dig enkel översikt och styrning av hemmet:

  • Röklarm, och du får meddelande även när du inte är hemma.
  • Slå AV/PÅ inbrottslarmet

Dessutom kan du se

  • Batterinivå
  • Temperaturen i hemmet – och ta emot meddelande när det t. ex. blir för kallt i barnkammaren, eller frostlarm i källaren
  • Fuktigheten i hemmet – och ta emot meddelande om det är fara för fuktskada och svamp.

Sfty-appen gör mer än att visa dig status från Multidetektorn. Den lär dig nämligen att etablera ditt eget nätverk för personlig trygghet.

 

2. Tjänster för personlig trygghet

Bygg ditt personliga trygghetsnätverk

I Sfty-appen kan du bjuda in familj, vänner, vården, en granne eller andra som vill komma till din undsättning om du har behov för hjälp eller bara behöver någon som skall följa med dig.

Från ditt trygghetsnätverk kan du själv bestämma vem som skall ta emot vilka larm. Det är alltid användaren som väljer detta, så att det inte skall upplevas som att någon övervakar han eller hon..

Du kan få status och larm oavsett var du är i världen. Kanske är du på semester i Australien? Då kan familjen eller grannarna snabbt besöka ditt hem. Det är väldigt mycket snabbare för en granne att kolla lägenheten än någon utryckningstjänst. Och väldigt mycket billigare.

Hjälp Mig

Tjänsten Hjälp Mig är ett personligt trygghetslarm. Om du utlöser larmet, antingen genom att trycka på larmknappen eller genom att dra ut dina öronpluggar, kommer utvalda personer i ditt trygghetsnätverk ta emot varning och snabbt se var du är – de får en karta med din position. Om mottagaren inte har Sfty-appen, får vederbörande ett SMS med en länk till en karta.

Många upplever att det mobila trygghetslarmet kan fungera bra för rehabilitering av personer i alla åldrar, i tillägg till att bli ett nyttigt verktyg för äldre som bor hemma. Tryggheten larmen ger, kan bidra till att många kommer igång snabbare med fysisk och social aktivitet efter en operation eller sjukhusvistelse.

 

Effektiv drift av hemtjänster

Larmen kan också reducera behovet av praktisk hjälp, och med Följ Mig-tjänsten i appen kan man invitera vänner eller hemtjänsten att följa personen ut och handla eller annat.

Anställda i hemtjänsten menar att antal besök kan reduceras något då användarna blir mer aktiva och är ute på egen hand. Dette kan ge reducerade kostnader och mer effektiv drift av hemtjänster.

 

Följ Mig

Med tjänsten Följ Mig kan du dela dina förflyttningar på en karta. Dina utvalda personer i trygghetsnätverket vill kunna se var du är, och var du går. Kanske du går hem på kvällen? Är ute på cykeltur eller fjälltur? Eller bara skall ut och hämta posten? Det är upp till dig vad du använder tjänsten till.

Du kan enkelt lägga in meddelanden eller bilder löpande.

 

Frihet och trygghet för äldre

Många äldre som bor hemma, är ängsliga och rädda för att gå på promenader, så de har kanske slutat med detta. Följ Mig kan ge dem frihet och lust till att ge sig ut på vandring igen utan att behöva vara ängslig för att få snabb hjälp om de skulle må dåligt. När användarna känner sig trygga utanför hemmet, törs de också vara mer fysiskt och socialt aktiva.

Följ Mig kan dessutom ge användarna möjlighet till att bo längre hemma, eftersom de upplever frihet och trygghet.

 

Trygghet för föräldrarna

Föräldrarna har ofta osäkerhetskänslor kopplade till var deras barn befinner sig. Fler och fler använder därför appar på mobiltelefonen som gör att de kan GPS-spåra barnen, men föräldrarna måste inviteras av barnen för att kunna följa dem. Föräldrarna kan inte övervaka barnen utan samtycke.

Har han kommit hem tryggt från skolan? Jag är lite ängslig för att hon skall gå hem ensam i mörkret?

Följ Mig är en fin tjänst för barn och unga med smarttelefon, dvs. 99 procent av alla mellan 12 och 20 år. Med ett enkelt tangenttryck kan föräldrarna följa med då barnen tryggt tar sig hem från skolan. Här kan de också följa dem längs hela skolvägen, om barnen själva har inviterat dem till detta.

Barn och unga upplever att de får mer frihet när de använder appen, t. ex genom att de får vara ute längre eftersom föräldrarna alltid har översikt över var de är.

Med Sfty-appen blir allt enklare och smartare. Den har enkla men viktiga funktioner som ökar din personliga säkerhet och säkerheten i ditt hem.

 

New Call-to-action