<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Därför bör du använda ett trådlöst brandlarmsystem i din bostadsrättsförening

4 minuters lästid | Sten Ahlin

Sitter du i styrelsen i en bostadsrättsförening? Då är det viktigt att du har kontroll på brandsäkerheten hela tiden. Med trådlös teknologi går installationen snabbare och rökvarningen blir smartare. Och inte minst: Det blir enklare att ansvara för brandsäkerheten.

 

Smartare brandlarm i bostadsrättsföreningen

Vad är fördelarna med att använda ett smart trådlöst brandlarmsystem i bostadsrättsföreningen?

 

1. Alla rökvarnare kommunicerar med varandra

Varje rökvarnare, både i lägenheterna och i gemensamhetslokalerna, är uppkopplade via WiFi, och kommunicerar med varandra – men också direkt till en översiktlig kontrollpanel som styrelsen har tillgang till via smarttelefon eller PC/Mac.

 

2. Kontrollportalen ger styrelsen full översikt över brandsäkerheten i byggnaden

Styrelsen har sin egen kontrollportal på smarttelefon eller PC/Mac. Portalen ger status på hela byggnaden 24/7, så att alla skall känna sig trygga. Styrelsen får omedelbart ett meddelande om något är fel.

Styrelsen kan se i vilken lägenhet det är något fel, och med ett par tangenttryckningar ringa de boende eller sände en e-post/SMS för att få dem att rätta felen.

Styrelsen kan alltid se status for brandsäkerheten per lägenhet, och alla händelser är enkelt sammanfattade för alla byggnader, zoner och larmgrupper.

En översikt över alla händelser visar dig vad som skett, och var och när det skedde, vid vilken tidpunkt. Det är enkelt att följa upp händelser – du klickar dig bara in i lösningen och fram till den aktuella byggnaden, lägenheten eller enheten.

 

3. De boende får en egen app för egen säkerhet

Tidigt larm räddar liv, och därför är det viktigt med fullgoda och breda larm i bostadsrättsföreningen. Vid brand får varje boende meddelande i app och via SMS om vilken lägenhet som brinner, och dessutom en brandinstruktion om den zonen som ert hem tillhör.

Om en rökvarnare börjar att få batteribrist, eller att batteriet är tomt, får både de boende och styrelsen besked, antingen via en app eller på annat sätt. På det sättet kommer en boende att kunna känna sig trygg över att det finns ett gemensamt brandlarm i byggnaden som fungerar.

 

4. Snabbare varning och smartare kommunikation räddar liv

Ett trådlöst brandlarm kan vara kopplat till en FG-godkänd larmcentral, där professionella larmoperatörer är på vakt 24/7.

För att undgå onödiga evakueringar av byggnaden kontaktar larmcentralen de boende i lägenheten där larmet är utlöst, och säkrar en bekräftelse innan brandkåren tillkallas. Detta bidrar till att det blir färre utryckningar till falska/oönskade larm.

Så snart larmcentralen får en skarp situation bekräftad, kan den utlösa samtliga sirener i byggnaden, och initiera en snabb evakuering. Brandinstruktionen sändes till alla de boende i zonen, med information om var det brinner.

Förutom att se i vilken lägenhet larmet har gått, och vem som bor där, får brandkåren dessutom nyttig information om brandförloppet, bland annat:

  • När blev röken först upptäckt?
  • När uppstod fullt alarm?
  • Vad är temperaturen i rummet?
  • Stiger röktätheten ytterligare?
  • Är de ansvariga i styrelsen informerade?

Detta bidrar till att brandkåren släcker branden så snabbt och effektivt som möjligt.

 

5. Enkelt att hantera in- och utflyttning

De boende ordnar själv med in- och utflyttning i systemet, så det blir mindre arbete för styrelsen eller den brandansvarige. Detta minskar arbetsbelastningen för styrelsen om det är mycket andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen vet hela tiden att de har riktiga boende i sina översikter, och riktiga kontaktdetaljer för varje hem.

Prioriteringslista