<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta är Julens vanligaste brandfällor

6 minuters lästid | Sten Ahlin

Nu är det högtid med levande ljus och mysiga kvällar inomhus, och statistiken visar att det är nu som fler bränder uppstår – och innan du gick och lade dig i går, var du väl noggrann med att kolla att alla ljus var släckta?

Men drog du ut kontakten på adventsstaken i fönstret? Antagligen inte, för adventsstaken är väl inte brandfarlig ...?

Julen är högtid … för brand

För de allra flesta av oss innebär julhögtiden mys, pynt, god mat och dryck. Men för några få kan denna julen dessvärre bli drabbad av en brand – vi vet bara inte hos vem det händer denna gången.

Julen är högtid för husbränder. I regel brinner det i nästan 50 procent fler bostäder i december än i en genomsnittlig månad under året i övrigt.

Många av bränderna som uppstår, har enkelt kunnat undvikits där man utövar sina försiktighetsåtgärder och tänker igenom brandriskerna. Alla (nästan alla, i alla fall) är övertygade om att levande ljus utgör en brandrisk, men det finns flera brandfaror i hemmet som man måste komma ihåg när julen står för dörren.

 

Detta är de 5 vanligaste brandfällorna under Julen:

1. Adventsstaken

Låt oss ta det först och främst: Adventsstakar kan vara en brandfälla!

Många kommer inte ihåg när de köpte sin adventsstake, och använder samma adventsstake år ut och år in. Det behöver inte utgöra en risk, förutsatt att du förvarar julpyntet tryggt och riktigt under året. Men om ljusstaken har vält eller att julpyntet har varit packat upp och ned några gånger, kan ledningar bli klämda och glödlampor trasiga. Utrustningen kan därmed vara skadad och brandfarlig.

I flerarmade adventsstakar kan glödlamporna vara instabila. Om ljusstyrkan i de olika glödlamporna är ojämn, tyder det på att något inte är som det skall. Då bör du byta glödlamporna.

Vårt råd: När du tar fram den gamla adventsstaken och annan julbelysning från vinden eller källaren, skall du kontrollera att den fungerar som den skall, och att det inte finns slitage i ledningarna. Drag dessutom ut kontakterna på all elektrisk julpynt i huset när du inte är hemma, och när du går och lägger dig på kvällen.

 

2. Julgransbelysningen

Julgranen är inte färdigklädd förrän julgransljusen glittrar. Men visste du att även de oskyldiga julgransljusen har förorsakat brand i många hem genom åren?

Både traditionell julgransbelysning och moderna minibelysning består av många smålampor som är seriekopplade. Om en av glödlamporna går sönder så uppstår en förbikoppling i lampans sockel som gör att resten av glödlamporna fortsätter att lysa – men med ökad styrka.

Då hälften av glödlamporna går sönder, får de återstående lamporna dubbel spänning, och därmed fyrdubbel effekt. Detta kan leda till överhettning, och julgran, julpynt eller annat brännbart material i närheten kan bli antända.

Vårt råd: Slå av julgransbelysningen innan du lägger dig (drag ut kontakten).

 

3. Fettet i spisfläkten

Över tid samlar det sig stora mängder stelnat fett i spisfläkten. Många bränder startar då detta fett värms upp och droppar ned på kokplattor som fortfarande är varma.

Ventilationskanalen går genom hela köket och väggen, och kan snabbt leda branden vidare.

Vårt råd: Slå två flugor i en smäll när du julstädar, och rengör spisfläkten.

 

4. Överbelastade förlängningssladdar

Varje år uppstår ett antal bränder efter ovettigt användande av förlängningssladdar. Många kopplar elektriska produkter med brandfarliga förlängningssladdar i sina hem.. Resultatet kan bli varmgång och nedsmältning, och det kan börja att brinna.

En minnesregel är att apparater som förbrukar över 1000 watt inte bör anslutas med förlängningssladd under en längre tid. Väggelement, flyttbara oljeelement, torktumlare och tvättmaskiner är exempel på sådana apparater. Förlängningssladdar som ligger i en spole då de belastas, utgör en direkt brandfara.

Vårt råd: Drag ut sladden helt när den används, och belasta den inte med mer än den är beräknad för. Kontrollera dessutom att den inte kommer i kläm i fönster och dörrspringor.

 

5. Levande ljus

“Drottningen” av brandfaror! Oförsiktigt bruk av levande ljus leder till många allvarliga och fatala husbränder. Undersökningar visar att ungefär var fjärde brand har öppen eld som orsak.

Levande ljus skapar mys och stämning, speciellt i decembermånaden. Men pass på var du placerar ljusen. Ofta placeras ljusen i brännbara juldekorationer eller för nära brännbart material, t. ex gardiner som kan blåsa mot stearinljuset vid drag från fönstret. Dessutom: Kombinera aldrig juldekorationer av lättantändliga grenar av gran eller furu, torr mossa eller tallkottar med tända ljus.

Vårt råd: Lämna ALDRIG ett rum med levande ljus, och sätt inte levande ljus nära brännbart material. Den som tänder ljuset, bör ha ansvar för att släcka det. Kontrollera att alla levande ljus är släckta ordentligt innan du lägger dig på kvällen.

 

Smarta mobillösningar för bostadsrätter