<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så undviker du fuktskador i din lägenhet

8 minuters lästid | Sten Ahlin

Fukt är ovälkommet. Det kan snabbt bli dyrt, men också leda till mögel som kan vara direkt hälsofarligt. Mögelsvamp kan ge allergiska reaktioner, och vissa typer kan ge allvarlig lungsjukdom. I detta inlägg får du några goda råd om hur du kan undgå fuktskador i din lägenhet.

Källare och vind

Du måste hålla koll på källaren och vinden där du har förråd om du bor i en bostadsrättsförening. Dessa lokaler är särskilt utsatta under sommarhalvåret. Högre temperatur ute och kylig luft nere i källaren eller på vinden kan leda till kondens och fukt när luften avkyls. Här är några tecken som du bör hålla utkik efter som avslöjar att du har fukt i fastigheten.

 

Typiska tecken på fukt i källaren och på vinden

  • Fukt kan avslöjas på lukten, var därför uppmärksam på om det luktar rått och jordaktigt. Ett annat tydligt tecken är om målarfärgen på väggen flagnar av, för målning fäster inte på fuktiga väggar.
  • Fuktiga fläckar längs golv, väggar eller på möbler kan tyda på hög luftfuktighet och bildning av mögelsvamp.
  • Om du i ljuset kan se bildning av mögel, kan fukt vara en av orsakerna.

Skulle du märka av något av dessa tecken, är det viktigt att ta tag i situationen, så att den inte blir förvärrad. Fukt kan snabbt övergå till svamp, mögel och röta, som bland annat bryter ned trävaror. Och som tidigare nämnts är mögel direkt hälsofarligt. Men vad kan du göra för att förebygga? Svaret får du här.

 

Förebyggande åtgärder i källare och vindar

  • Vid fukt i källaren kan du öka temperaturen för att reducera fuktigheten. Detta kan göras genom att sätta in ett portabelt värmeelement.
  • Ordna bra vädring, så att luften cirkulerar, och den “använda” luften blir förnyad. Genom att borra lufthål genomgående, helst i alla rummen och/eller rummen i källaren, skapas tillräcklig ventilation. Därefter bör det installeras ventiler i hålen för att på detta sättet reglera luften, speciellt med tanke på årstiderna då lufttemperaturen och luftfuktigheten varierar.

Om du har behov av att borra genom grundmuren, så finns flera aktörer på marknaden som kan hjälpa till med olika åtgärder. Leverantörerna kan bistå med en kärnborr eller en kraftig hammarborr, och borra hål som minimum bör vara 82 mm. Dessa skall även utrustas med ventiler.

  • Det är inte bara viktigt att snyggt i rummet du är i under dagtid. oordning kan också dölja läckage och skador, så se till att ha ordning, även där du förvarar saker som inte används så ofta. På detta sätt blir det lättare att kolla efter eventuell fukt.. Det är också en fördel att lagra saker lite ovanför golvet, och lite ut från väggen, för då blir det bättre luftcirkulation.

 

Fukt i resten av fastigheten

Fuktskador kan uppstå på flera ställen än i källare och vindar. Det är också viktigt att veta vad du skall titta efter i resten av fastigheten, och vad du kan göra för att förebygga. Därför har vi summerat några huvudpunkter som du kan notera.

Kolla ventilationen

Fungerar ventilationen i huset tillräckligt bra? Detta är grundläggande att kontrollera. Rum som har högre risk för fukt är särskilt viktiga att hålla ögonen på, företrädesvis källare, köket, bad- och sovrum. Ett tips är att hålla en pappersbit upp mot ventilationshålet. Ventilationen fungerar tillräckligt om pappret sugs fast.

Vädra

Vädra ordentligt, sommar som vinter. Detta medverkar till att reducera fuktnivån i huset, samtidigt som luften får cirkulera fritt.

Fukt bakom möbler och gardiner

Titta bakom gardinerna om det är fuktigt. Fuktskador uppstår gärna bakom möbler som är placerade mot en kall yttervägg, eller i fönster där gardinerna är fördragna under stora delar av dygnet. Extra god plats mellan exempelvis soffa och vägg, 10–15 centimeter, är rekommenderat. Detta förbättrar luftcirkulationen, och minskar risken för kondens.

Läget på tak, dörrar och fönster

Saknas det en takpanna? Är takpappen hel och tät? Genom att följa upp status på taket så förebygger du att vatten tränger in i isoleringen och orsakar fuktskador.

Dörrar och fönster i dåligt skick har högre risk för genomträngning av vatten och fukt. Är tätningslisterna gamla eller trasiga? Då måste dessa bytas ut.

Kondens kan vara ett tecken på fukt

Var uppmärksam på kondens. Detta kan indikera svag ventilation, dålig isolering eller avsaknad av vädring av rummet.

Golvvärme i badrummet förhindrar fukt

Skruva på golvvärmen om du har det i badrummet. Värmekablarna medverkar till att torka fogarna i badrumsgolvet. Det är viktigt i ett badrum där det förekommer vatten direkt på golvet som kan tränga igenom fogarna. Fogar är porösa och kan spricka, antingen på grund av tid, slitage eller rörelser i huset, något som gör dem sårbara för fukt.

Tillståndet på takrännorna

Igentäppta och trasiga takrännor kan skapa många problem. Men visste du att det även påverkar luftfuktigheten i lägenheten? Skräp som samlas i takrännorna, medverkar till fuktigheten i takläggningen. När dessutom takrännorna rinner över, kommer fasaden på huset att bli fuktig, och fukten kan tränga in i fastigheten. Särskilt gäller detta byggnader med träfasader. Vid dålig isolering kan det bildas istappar som kan medverka till att förstöra takrännorna.

Vattenskador

Gamla rör är en känslig punkt – inte bara hos dig själv, men också hos grannen. Därför är det viktigt att kontrollera rörens tillstånd med jämna mellanrum för att undgå vattenläckage. Du kan inte med säkerhet veta att grannen är lika plikttrogen som du i kontroller av rören, och ett vattenläckage i grannlägenheten kommer att påverka dig och din familj.

 

Ett gemensamt multilarmsystem avslöjar fukt

En gemensam säkerhetslösning i bostadsrättsföreningen/samfälligheten som också mäter temperatur och fukt är en smart förebyggande lösning som kan spara stora kostnader i bostadsrättsföreningen och som ger dig extra trygghet. Detta är ett trådlöst larmsystem som täcker både lägenheter och gemensamma lokaler i fastigheten. På detta sättet blir du varnad vid läckage och om det det är fara för frost i din egen lägenhet eller i en gemensam lokal.

Även om du är bra uppdaterad, och är försiktig, så är det inte enkelt att upptäcka fukt inomhus. Ett kombinerat brandlarm och säkerhetslösning kommer också avslöja om fuktnivån skulle vara förhöjd i din lägenhet. Detta ger extra trygghet, och du blir varnad på ett tidigt stadium för att undgå större konsekvenser.

 

New Call-to-action