<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 tips til en vellykket dugnad i borettslaget

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Mange styrer har valgt å utsette vårens dugnad, ettersom rådet har vært at ansamling av folk bør unngås.

Nå som samfunnet gradvis begynner å gjenåpnes, skal det gå fint å få unnagjort dugnaden – under den forutsetning at dere påminner deltakerne om å holde en fysisk avstand til hverandre på minst to meter, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hvordan du kan gjennomføre en vellykket dugnad i borettslaget ditt.

 

Send ut invitasjoner i god tid

For å sikre at flest mulig kan delta på dugnaden, lønner det seg å gi beskjed om hvilken dato dette skal foregå, i god tid i forveien. Det finnes nå flere digitale kommunikasjonsløsninger som lar styret sende ut slike beskjeder til alle beboere med få tastetrykk. Send ut informasjon om dette et par måneder før, og deretter en mer detaljert invitasjon noen uker før dugnaden – og gjerne en SMS eller push-melding samme morgen.

 

Lag en oppgaveliste

En del av planleggingen innebærer å ha oversikt over hva som skal gjøres på dugnaden. Ved å lage en liste med alle oppgavene kan beboere skrive seg på det de helst vil gjøre når de kommer. Dermed blir det enkelt å holde kontroll med hva som gjenstår til nestemann som kommer, og folk får velge oppgaver de har lyst til å gjøre.

 

Skaff nødvendig utstyr

Selv om det kanskje ikke er store operasjoner som skal gjennomføres på dugnaden, er det som regel behov for en del utstyr likevel. Raker, spader, koster, søppelposer, stiger, maling, trillebår, sandpapir, malerkoster – alt sånt bør stå klart til beboerne dukker opp. Ved å planlegge dette i forkant kan dere leie inn utstyr dersom det er nødvendig, slik at ingenting mangler for å få gjennomført de oppgavene dere har planlagt for. Oppfordre gjerne beboere som har eget dugnadsutstyr, til å ta det med, men dette blir i så fall en bonus.

 

Del dugnadsskiftet i to

Ved å dele dugnaden i to ulike skift blir det lettere for flere å delta. Det kan være mange grunner til at beboere ikke har anledning til å være med på dugnaden. Ved å tilby flere alternativer for oppmøtetidspunkt, kan det hende noen rekker å ta turen innom likevel. Det kan også være fint å oppmuntre beboere til å bli med, selv om de bare har anledning til å være med på dugnaden i en time, eller f.eks. at de kan være med på en time av begge skift, men ikke et helt. Hvis beboerne opplever at deltakelse blir satt pris på, uavhengig av hvor lenge de kan være med, er sjansen større for at de faktisk blir med.

 

Lag et system for avfallet

Under en dugnad blir det svært mye avfall, alt fra løv, gress og greiner fra trær til plastsøppel og trevirke. For å unngå at fellesområdene blir en midlertidig søppeldynge, bør det være et tydelig system for avfallet som oppstår. Vurder om dere skal leie en container, og sett opp søppelstasjoner for de ulike typene avfall, slik at det er enkelt for beboerne å kvitte seg med søppelet.

 

Gjør noe sosialt samtidig

Det er mange som også gjør noe sosialt ut av dugnaden. Vurder gjerne litt grilling, felles kaffepause med boller eller annet. Det viktige er at beboerne får en mulighet til å gjøre noe felles og bli litt bedre kjent med hverandre.

 

Egenerklæringsskjema