<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personvern

  1. Sfty leverer en internettbasert sikkerhetstjenesten som kan omfatte bruk av sfty Sense multidetektor, sfty Vannlekkasjevarsler, sfty App og sfty Control web portal (hver for seg, eller til sammen "Tjenesten"). Vi etterlever norsk personvernlovgivning. Siden vi behandler data for borgere av EU/EØS, etterlever vi også EUs forordning for personvern - REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation (“GDPR”). All informasjon som kan brukes til å identifisere en enkelt person er heretter betegnet "Brukerdata". All Brukerdata relatert til Tjenesten vil alltid bli håndtert i tråd med disse retningslinjene for personvern. 

 

  1. Dersom Brukerdata ikke gjøres tilgjengelig for oss, er det risiko for at Tjenesten ikke fungerer som forutsatt som en sikkerhetsløsning: For at dine Trustees skal varsles, f.eks. i tilfelle brann eller innbrudd, er det avgjørende at korrekt Brukerdata er registrert i vårt system. Det er videre kritisk for et kollektivt varslingssystem at vi får tilgang til informasjon om hver enkelt sensor og dens bruker(e) for at vi skal sende korrekte og komplette opplysninger f.eks. til brannvesenet. For at "Følg meg" og "Hjelp meg" funksjonene i sfty App skal fungere, er det avgjørende at den personen som ønsker å bli "fulgt" eller "hjulpet" registrer relevant brukerinformasjon samt aksepterer GPS sporing av sine bevegelser. 

 

  1. Brukerdata knyttet til Tjenesten vil kun bli benyttet for å ivareta Sftys forpliktelser knyttet til avtaleforholdet, til leveranse og forbedring av Tjenesten, samt for å oppfylle gjeldende lover og regler. Vi vil bruke anonymisert og statistisk informasjon basert på Brukerdata lagret i våre systemer til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. 

 

  1. Vi vil dele Brukerdata med våre underleverandører in den grad det er nødvendig for å sikre Tjenestens funksjonalitet. Vi har i dag fire underleverandører: Amazon Web Services ("AWS") er en leverandør av plattform for skyløsninger og web tjenester. AWS er vert for, og lagrer, hele vårt system, herunder Brukerdata, på servere lokalisert i EU. AWS har ikke tilgang til Brukerdata. Den andre underleverandøren er Ideas World Ltd ("IW"), som overvåker, vedlikeholder og gjør oppgraderinger av vårt system. IW er lokalisert utenfor EU/EØS. For å utføre sine oppgaver som underleverandør, er IW gitt tilgang til alle data i vårt system, herunder Brukerdata. Den tredje underleverandøren er Safe4 Security Group AS, som leverer alarmstasjon-tjenester, dvs. mottar alarmsignaler fra vårt system og agerer på disse i henhold til avtalte prosedyrer, herunder å kontakte beboer for verifikasjon av brann, og å varsle brannvesenet i tilfelle brann. Den fjerde underleverandøren er Resideo Technologies Inc, som gjennom sitt danske etablissement Satcom1 Integration Services ApS behandler sensordata for sfty Vannlekkasjevarsler. Din bruk av disse sensorene er underlagt den nyeste versjonen av Resideo's End User Licence Agreement, og Resideo behandler dine personlige data som beskrevet i deres Privacy Policy. Resideo deler data fra din Vannlekkasjevarsler (for eksempel fuktighetsnivåer i din bolig og når/hvor en lekkasje er oppdaget) med Sfty og evt. med borettslaget du bor i. Alle våre underleverandører er underlagt Databehandleravtaler som sikrer at GDPR etterleves.

 

  1. Når du registrere deg i sfty APP blir du bedt om å oppgi påkrevde kontaktopplysninger. Vi lagrer også posisjonen for sfty Sense multidetektoren når den linkes opp i vårt system. Videre lagrer vi kontaktopplysninger for alle brukere i et hjem og data knyttet til funksjonalitet og bruk av Tjenesten, som f.eks. røykverdier, temperatur og luftfuktighet i rommet der Sense er plassert, batterikapasitet til detektoren, samt styrke på wifi-signal. Hvis Sense benyttes som innbruddsalarm lagrer vi data knyttet til aktivering, bevegelser og evt. alarmer som er utløst. 

 

  1. Der Tjenesten installeres i en boligsammenslutning vil representanter for styret med administrasjonstilgang (f.eks. brannansvarlig eller eier) ha tilgang til beboernes kontaktinformasjon og status for nettverksforbindelse og batterikapasitet for alle Sense som er installert i boligsammenslutningen, slik at styret v/(f.eks.) brannansvarlig til enhver tid kan holde oversikt over boligselskapets brannsikkerhet. 

 

  1. Hvis Tjenesten er installert i en boligsammenslutning kan du velge å registrere at du har behov for assistanse i tilfelle brann. Denne informasjonen vil kun være tilgjengelig for alarmstasjon (dersom det er en del av Tjenesten) og evt. brannvesenet i tilfelle en utrykning. I tillegg er denne informasjonen tilgjengelig for administrator/brannansvarlig i boligsammenslutningen i de tilfeller brann er bekreftet. 

 

  1. Informasjonen i de avsnittene 5, 6 og 7 lagres inntil en Sense slettes fra en bruker eller skifter eier; da slettes alle Brukerdata forbundet med den Sense multidetektoren. 

 

  1. Brukerdata knyttet til posisjonen din blir lagret bare hvis du inviterer en eller flere personer i "Følg meg"-funksjonen, eller varsler noen i "Hjelp meg"-funksjonen i sfty App. Denne informasjonen lagres så lenge du selv ønsker, ved at du kan redigere varighet i sfty App (under "Innstillinger" -> "Personvern"). 

 

  1. Du kan når som helst sende oss en skriftlig henvendelse på post@sfty.com om tilgang til, endring eller sletting, eller begrensninger i behandlingen av Brukerdata som vi behandler for å levere Tjenesten og/eller lagrer i vårt system. Du har også rett til når som helst å endre de tillatelser du har gitt, ved å sende oss en skriftlig henvendelse. Merk at dersom vi ikke har tilgang til visse Brukerdata, så vil det være risiko for at Tjenesten ikke fungerer som tiltenkt, og du vil i verste fall kunne bli forhindret fra å benytte Tjenesten. Du kan også når som helst rette en klage til Datatilsynet.