<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personvern

Sfty Personvernerklæring

Oppdatert 30. november 2022

sfty (Sfty AS, NO 999 080 197) vet at du bryr deg om hvordan informasjon om deg brukes og deles, og vi setter pris på din tillit til vi skal gjøre dette på en forsiktig og fornuftig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan sfty og dets tilknyttede selskaper (samlet "sfty") samler inn og behandler din personlige informasjon gjennom sfty nettsteder, enheter, produkter, tjenester og applikasjoner som refererer til denne personvernerklæringen (samlet "sfty-tjenester"). Ved å bruke sfty-tjenester, samtykker du til praksisene beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Sfty leverer en internettbasert sikkerhetstjeneste. Vi etterlever norsk personvernlovgivning. Siden vi behandler data for borgere av EU/EØS, etterlever vi også EUs forordning for personvern - REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation (“GDPR”). All informasjon som kan brukes til å identifisere en enkelt person er heretter betegnet "Brukerdata". All Brukerdata relatert til Tjenesten vil alltid bli håndtert i tråd med disse retningslinjene for personvern.

 

 

Hvilken personlig informasjon samler sfty inn?
Vi samler inn personlig informasjon for å tilby og kontinuerlig forbedre produktene og tjenestene til sfty. Dersom du ikke oppgir informasjon forespurt av sfty-tjenestene kan det føre til at sfty-tjenestene ikke fungerer som en sikkerhetsløsning.

sfty samler inn tre typer personlig informasjon:

 • Informasjon som du gir oss
   Vi mottar og lagrer all informasjon du oppgir i forhold til sfty-tjenestene. Dette inkluderer som et minimum, navn og telefonnummer, men kan også inkludere valgfri informasjon som kan brukes for å gi deg en bedre tjeneste, for eksempel e-postadresse for å motta rapporter om sikkerheten i hjemmet ditt.

  Hvis du velger å gi andre personer tilgang til sikkerhetsløsningen din eller inviterer dem til en «Følg meg»- eller «Hjelp meg»-økt, vil sfty-appen få tilgang til og vise kontaktlisten din, men vil bare lagre navn og telefonnumre til kontakter eksplisitt valgt av deg. Disse kontaktene vil bli varslet om at du har lagt dem til profilen din på sfty. Du kan også registrere alle familiemedlemmer som bor i hjemmet ditt, inkludert barna dine. Hvis barna dine er mindreårige, må du oppgi fødselsdato slik at utrykningspersonell som en alarmsentral, vet at dette ikke er en voksen.

  Skulle du velge å bruke de personlige posisjonsbaserte tjenestene "Følg meg" og "Hjelp meg", vil vi samle inn posisjonsdataene dine mens du har en aktiv økt med en av tjenestene og lagre dem. Disse dataene vil bare bli delt med kontaktene du inviterer til den spesifikke økten. Du kan endre perioden som disse posisjonsdataene lagres i innstillingsdelen av sfty-appen.

  Vi vil også samle inn og lagre alle innstillinger du endrer i appen for å skreddersy tjenesten i henhold til dine ønsker, for eksempel temperaturgrenser for varsling fra en enhet.
  Hvis du installerer en sfty-enhet, kan vi be om din plassering og lagre dette som plasseringen av enheten. Plasseringen brukes til å tilby tjenester som værmeldinger for området ditt.

  Dersom sfty-tjenestene er installert i en boligsammenslutning, f.eks. i et borettslag eller andelslag, vil representanter for styret med administratortilgang (f.eks. brannkoordinator eller eiendomseier) få tilgang til beboernes kontaktinformasjon, og status for nettverksforbindelse og batterikapasitet til alle sfty Sense i borettslaget slik at styret f. eks. ved brannansvarlig til enhver tid kan holde oversikt over boligselskapets brannsikkerhet.

  Hvis sfty-tjenestene er installert i en boligsammenslutning kan du velge å registrere i sfty-appen at du trenger bistand ved brann. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for alarmstasjonen (dersom alarmstasjonstilkobling er en del av sfty Tjenestene), brannvesenet ved brann og brannkoordinator i boligsammenslutningen ved bekreftet brann.


 • Automatisk informasjon
  Vi mottar og lagrer automatisk visse typer informasjon når du bruker sfty-tjenester, for eksempel informasjon om din bruk, inkludert din interaksjon med innhold og tjenester tilgjengelig gjennom sfty-tjenester. Dette inkluderer informasjon om interaksjon med fysiske enheter som for eksempel å slå på eller av bevegelsesalarmen til sfty Sense, eller en hvilken som helst type sensorutløst alarm.

  Sensor-data og data relatert til funksjonalitet og bruk av sensorenheten(e), for eksempel røyk, temperatur, fuktighet i rommet, gjenværende batterikapasitet til sensoren og status for nettverkstilkobling samles inn og lagres etter behov for å gi sfty tjenester.

 • Informasjon fra andre kilder
  Hvis din sikkerhetsløsning er en del av en kollektiv løsning, det vil si i en kontrakt for et bygningsdekkende system, kan vi motta relevant kontaktinformasjon som navn, adresse og telefonnummer fra for eksempel boligstyret. Dette gjøres for å sikre at riktig beboer kan kontaktes ved en eventuell sikkerhetshendelse.Behandling av brukerdata

Brukerdataene som samles inn av sfty, lagres på servere i EU. Sfty har etablert og etterlever tekniske og organisatoriske tiltak knyttet til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet i behandlingen av brukerdata som er nødvendige for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til norsk personvernlovgivning og GDPR.

Vi kan dele brukerdata med våre underleverandører i den grad det er nødvendig for funksjonaliteten til sfty-tjenestene. Vi bruker for tiden følgende underleverandører:

 • Amazon Web Services ("AWS")
  AWS er en leverandør av plattform for skyløsninger og web tjenester. AWS er vert for, og lagrer, hele vårt system, herunder brukerdata, på servere lokalisert i EU. AWS har ikke tilgang til Brukerdata.

 • Ideas World Ltd ("IW")
  IW overvåker, vedlikeholder og gjør oppgraderinger av vårt system. IW er lokalisert utenfor EU/EØS. For å utføre sine oppgaver som underleverandør, er IW gitt tilgang til alle data i vårt system, herunder brukerdata.

 • Safe4 Security Group AS
  Safe 4 leverer alarmstasjon-tjenester, dvs. mottar alarmsignaler fra vårt system og agerer på disse i henhold til avtalte prosedyrer, herunder å kontakte beboer for verifikasjon av brann, og å varsle brannvesenet i tilfelle brann.


 • Resideo Technologies Inc
  Resideo behandler sensor-data for sftys vanndetektor gjennom sitt danske datterselskap Satcom1 Integration Services ApS prosesser. Din bruk av disse sensorene er underlagt den nyeste versjonen av Resideo's End User Licence Agreement, og Resideo behandler dine personlige data som beskrevet i deres Privacy Policy. Resideo deler data fra vanndetektoren din (for eksempel luftfuktighetsnivåer i boligen din og når/der det er oppdaget lekkasje) med sfty og eventuelt med borettslaget du bor i.

Alle våre underleverandører er bundet av databehandleravtaler som sikrer overholdelse av GDPR.

 

Oppbevaring og sletting av brukerdata 

Brukerdata knyttet til sfty-tjenester vil kun bli brukt til å oppfylle sftys forpliktelser i knyttet til avtaleforholdet, til leveranse og forbedring av Tjenesten, samt for å oppfylle gjeldende lover og regler. Vi vil bruke anonymisert og statistisk informasjon basert på Brukerdata lagret i våre systemer til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi kan bruke anonymisert og statistisk informasjon hentet fra Brukerdata som er lagret i systemet vårt for å optimalisere, utvikle og tilby nåværende og nye tjenester.

De sensorrelaterte dataene beskrevet ovenfor lagres til en sensor slettes fra en bruker eller skifter eier, og da slettes alle bruksdata relatert til den sensoren.

Brukerdata relatert til posisjonen din vil bare bli lagret hvis du inviterer én eller flere personer til å følge deg ved å bruke «Følg meg»-tjenesten eller sende varsler via «Hjelp meg»-tjenesten. Denne informasjonen lagres så lenge du ønsker, da du kan endre varigheten på denne i sfty-appen, under "Innstillinger" -- "Lokasjonsdata".

Du kan når som helst sende oss en skriftlig forespørsel til support@sfty.no og be om å få tilgang til, endring eller sletting, eller begrensninger i behandlingen av Brukerdata som vi behandler for å levere Tjenesten og/eller lagrer i vårt system. Du har også rett til når som helst å endre de tillatelser du har gitt, ved å sende oss en skriftlig henvendelse. Merk at dersom vi ikke har tilgang til visse Brukerdata, så vil det være risiko for at Tjenesten ikke fungerer som tiltenkt, og du vil i verste fall kunne bli forhindret fra å benytte Tjenesten. Du kan også når som helst rette en klage til Datatilsynet.