<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Løsningen som gir styret den beste oversikten

Sikrer at alle beboere får tidlig nabovarsling ved brann eller vannlekkasje

Gratis befaring Få et tilbud

Det er viktig at styret vet hvilke leiligheter som ikke har fungerende røykvarslere

Det investeres i mye forskjellig for å øke tryggheten til beboere og bygningsmasse, men virker alt som det skal? Dokumenteres alle hendelser ihht kravet om dette?

Når det skal investeres i sikkerhet for beboere og eiendom er det viktig å sikre at det også virker etter installasjon. Dette har styreportalen vår kontroll på. Her ser styret enkelt hvilke røykvarslere eller vannlekkasjevarslere som ikke virker. Når dette oppdages prøver  systemet først å motivere beboer til selv å løse dette, og deretter får styret beskjed om beboer ikke bytter batterier eller annet selv. På denne måten blir vedlikehold av sikkerheten enklere, når man vet hvor man skal banke på og hva som skal utbedres. Alle varslinger dokumenteres automatisk, og her kan styret også kommunisere med grupper eller alle beboere.

Din trygghet som beboer er avhengig av naboen, og derfor er nabovarsling en viktig del av vår tjeneste. - Tidlig varsling redder liv og begrenser skadeomfanget.

Da vi startet utviklingen av vår løsning var det viktig å også fjerne ulempene med eksisterende løsninger.  Enkle røykvarslere gir ingen felles varsling og kablede brannalarm løsninger blir ofte for omfattende og lite brukervennlige.

Hvordan sjekke brannsikkerheten eller få varsling når du ikke er hjemme?

Les mer.

sfty_products_with wld

Styret har ansvar for at alle beboere har en fungerende røykvarsler.

Har dere god nok innsikt?

Gratis befaring

Styrets kontrollpanel og oversikt

Alltid innsikt i beboernes sikkerhet.

Felles brann- og vannlekkasjevarsling
 • Tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon
 • Trådløs kommunikasjon mellom alle røykvarslere
 • Sikrer varsling til alle beboere, samt til styret, vaktmester og ev. rørlegger
 • Forsinkelse før eskalering til hele bygget
 • Besparelser og skadeforebyggende tiltak
Smart styring av boligselskapet
 • HMS: Status på at alle røyk- og vannlekkasjevarslere fungerer
 • Dokumentasjon av hendelser
 • Egen kommunikasjonsplattform for viktig informasjon til beboere
 • Alarmsentral tilkobling
 • Visshet om at alle naboer har fungerende røykvarsler
 • Inkludert for beboere: innbruddsalarm og inneklimasensorer (temperatur + fuktighet
iPad

Styrets kontrollpanel

Med dette har styret alltid den oversikten de trenger for å sikre at alle varslere i borettslaget eller sameiet virker som det skal.  Herfra er det enkelt å sende meldinger til de som IKKE har en fungerende røykvarsler eller vannlekkasje varsler.

Les mer om Sfty Styreportal her!

Felles brannvarsling fra Sfty

Trygghet i borettslaget på tvers av alle enheter. Smart og moderne teknologi som skaper trygghet.

Les mer om Sfty Sense her!

 

1-(1)
Vannlekkasjesensor-transparent

Vannlekkasjevarsling fra Sfty

Vannlekkasjevarsling og vannstopp slik at vannlekkasjer oppdages og stoppes i tide, på den måten kan man forebygge følgeskader på flere leiligheter eller boenheter. 

Les mer om Sfty vannlekkasjevarsling her!

Oslo, 28. mars 2018
Det ble detektert røyk i en leilighet i Oslo kl. 14.21, beboer blir med en gang varslet med SMS og blir så oppringt av alarmsentral. Alarmsentralen varsler så brannvesenet om brann kl. 14.26. Brannvesenet rykker ut og er fremme ved boligen fem minutter senere kl. 14.32. Brannvesenet avverger så situasjonen, to personer fikk mindre røykskader.

Ta kontakt med oss i dag!