<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brannøvelser i borettslag – tør du la være?

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet om hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne i borettslaget. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute. Men styret må være seg sitt ansvar bevisst.

 

Dersom ditt borettslag er som borettslag flest, huser det mennesker i alle aldre, med forskjellig kultur- og språkbakgrunn og varierende helsetilstand. Med andre ord har beboerne helt ulike forutsetninger for å ivareta egen sikkerhet.

Hvis det oppstår brann, teller hvert sekund. Er du trygg på at beboerne dine vet hvordan de skal opptre, og ikke minst hva de skal unngå å gjøre?

Kunnskap om rømningsveier kan være helt avgjørende for om beboere kommer seg ut i tide. Eller kanskje de må ta høyde for at det er tryggere å bli i leiligheten hvis korridoren eller trapperommet er fylt av røyk?

Ha tydelig branninstruks i hver etasje, med fokus på ulike rømningsveier. Disse kan variere fra etasje til etasje og fra brannsone til brannsone. Det beste er å ha disse tilgjengelig direkte en telefon hvis det er en skarp situasjon.

 

Brannvern i borettslag er styrets ansvar

Mange beboere i sameier og borettslag er bekymret for naboens forhold til brannsikkerhet, viser en undersøkelse gjort av IF Skadeforsikring. Fire av ti beboere mener at styret bør gå langt i å pålegge beboere å foreta brannforebyggende tiltak.

I en kartlegging Gjensidige har gjort av brannrisikoen blant beboere i boligblokk, kommer det frem at 52 prosent av boligblokkene i Norge aldri har gjennomført en brannøvelse.

Mildt sagt oppsiktsvekkende tall, tatt i betraktning at åtte av ti dødsofre i brann omkommer i egen bolig.

Et viktig budskap vi prøver å få frem her på bloggen, er at brannvern i borettslag er et styreansvar.

Et borettslag omfattes av “Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (også kalt Internkontrollforskriften). For et borettslag innebærer dette at styret har ansvaret for fellesarealene, slik som trapperom, fellesrom, kjeller og loft, mens beboerne selv har ansvaret inne i hver boenhet. Styret har i tillegg et informasjonsansvar overfor beboerne.

Borettslaget skal ha rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket, får tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Likevel er det ikke lovpålagt å gjennomføre brannøvelser for beboerne, med mindre borettslaget har ansatte, f. eks. vaktmester. Men styret er pålagt å gjennomføre risikoanalyser og skadeforebyggende tiltak.

Når det gjelder brannvern, er brannøvelser det aller mest effektive skadeforebyggende tiltaket. Ved å gjennomføre brannøvelser med alle beboerne ivaretar styret deler av sitt ansvar for brannvern i borettslaget.

Å la være å gjennomføre brannøvelse kan vise seg å være skjebnesvangert den dagen (eller mest sannsynlig natten) brannen er et faktum.

 

Test røykvarsleren med røyk

Vi opplever ofte at eksisterende røykvarslere ikke virker når vi kommer på besøk, og det gjelder langt flere enn de som har flatt batteri. I begynnelsen av september ba vi derfor Norstat om å gjennomføre en spørreundersøkelse blant norske husstander, med følgende spørsmål:

«Har du testet røykvarslerne dine ved å benytte røyk?»

Svarene (1017 respondenter) var som følger:

  • 8 av 10 har aldri testet røykvarsleren ved å benytte røyk
  • I Oslo var det 14 prosent som hadde benyttet røyk i testen, mens på landsbygda (Norstats statistiske begrep) hadde 28 prosent testet ved å bruke røyk

Oslo Brann- og redningsetat, Brannvernforeningen og DSB anbefaler alle å teste røykvarsleren med røyk minst én gang i året. Det hjelper ikke å bytte batteri, eller å sjekke om røykvarsleren piper, dersom ikke selve sensoren er i orden.

 

Hvor ofte, og hvordan?

Hvor ofte bør dere gjennomføre felles brannøvelse i borettslaget, og hva skal dere øve på?

Normalt vil årlig deltagelse i Nasjonal brannøvelse være tilstrekkelig.

Les mer på Brannvernuka om hvordan dere gjennomfører gode brannøvelser i borettslag.

Gratis sjekkliste: Brannsikkerhet