<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brannvern for fellesområdene dine - 8 enkle tiltak

7 minutter lesetid | Stein Bakker

Uansett hvor mange runder med brannøvelser og opplæring du kjører med beboerne i boligselskapet ditt, er det ingen garanti for at alle vil opptre “etter boka” når en brann først oppstår. Da blir det enda viktigere at fellesområdene ikke byr på hinder for å komme seg ut når uhellet er ute.

Sikre gode rømningsforhold

Mange mennesker har aldri opplevd brann, og å befinne seg i nærheten av røyk og flammer vil kunne oppleves som dramatisk. I tillegg er det vanskelig å se for seg hvor raskt en brann faktisk kan spre seg før man er vitne til det selv. I bygg med mange beboere vil det ofte kunne oppstå tilløp til panikk. I panikktilstand forsvinner fornuften, og folk kan opptre svært irrasjonelt, som å løpe gjennom røyk eller mot flammer for å hente med seg eiendeler, for eksempel.

Hvert enkelt medlem av styret i borettslaget har ansvar for å sikre trygge og gode rømningsforhold i borettslagets fellesområder, slik at beboerne kan komme seg ut så fort som mulig hvis det begynner å brenne.

I denne artikkelen gir vi deg en sjekkliste med åtte tiltak for å sikre at dere er forberedt dersom uhellet skulle være ute og en brann oppstår i borettslaget.

 

1. Sørg for ryddige rømningsveier uten hindringer

I praksis betyr dette at det bør være en nulltoleranse for å plassere gjenstander, søppel eller lignende i rømningsveiene. Dette vil både kunne føre til at det er vanskelig å komme seg ut, og til at brannen og røyken sprer seg raskere i bygningen. Oppbevaring av gjenstander i fellesområder kan dessuten være til hinder for brann- og ambulansepersonell.

 

2. Sjekk rømningsveier jevnlig

Gode rutiner og jevnlig kontroll av rømningsveiene må til dersom du skal være sikker på at de er ryddige og fri for hindringer. I tillegg skal rømningsveiene være tydelig merket og godt opplyst. Se for deg ei branntrapp som mørklegges idet strømmen går, da kan både panikken og faren for skader under rømningen eskalere. Gjør det gjerne til en vane å sjekke rømningsveiene jevnlig, for eksempel i forkant av hvert styremøte eller med det intervallet som passer for deres styre.

 

3. Skriv en god og tydelig branninstruks

Hvis en brann oppstår, må det finnes flere muligheter for å evakuere beboerne. Branninstruksen må være klar og tydelig på dette, og gjerne skissere opp ulike scenario i detalj.

I en krisesituasjon, som en brann ofte kan være, trenger beboerne krystallklar informasjon. Dersom trapperommet er fullt av røyk, må beboere i ulike deler av bygget vite hva som er det beste alternativet fra nettopp deres lokasjon. Noen ganger kan faktisk den beste løsningen være at en beboer blir værende i leiligheten sin til brannvesenet kommer. Dette er ikke vurderinger du kan forvente at beboerne selv er i stand til å gjøre mens flammene står og røyken sprer seg, så dette må kommuniseres tydelig.

I tillegg til at branninstruksen finnes i hver enkelt leilighet, må den også være tilgjengelig i fellesområdene. På den måten kan en beboer som låser seg ute eller løper ut av en leilighet hvor det brenner, enkelt finne konkrete instrukser.

 

4. Sjekk bygningskonstruksjonen

De vanligste årsakene til at brann og røyk sprer seg, er rør- og kabelgjennomføringer som ikke er tette, feil i ventilasjonskanaler, utette dører og dårlig brannmotstand i byggkonstruksjoner. Også dette er noe styret bør inspisere og holde kontroll med. Hent gjerne inn fagkompetanse for å sjekke hvilken forfatning bygningsmassen deres er i.

 

5. Ha slokningsutstyr i fellesområdene

Slokningsutstyr bør være tilgjengelig i alle fellesarealer. I tillegg til at beboerne skal oppfordres til å ha brannteppe og pulverapparat i leilighetene, bør det finnes brannslokningsutstyr i alle fellesområder.

 

6. Kartlegg behov for assistanse ved rømning

Dersom noen av beboerne i borettslaget er eldre eller ved dårlig helse, er det lurt å kjenne til dette. Avhengig av hvor stort borettslaget er, vil det variere hvor godt styret kjenner beboerne. Det er uheldig dersom det først i en brannsituasjon blir klart at det finnes mennesker med behov for betydelig assistanse ved rømning. For en eldre beboer eller noen som sitter i rullestol, vil det kunne gi ekstra trygghet at styret kjenner til dette og har en plan for assistert rømning.

 

7. Lag rutiner og retningslinjer for styret

Ved å etablere noen rutiner for å sjekke av punktene i denne sjekklista, er dere godt på vei. Noe annet som er verdt å merke seg, er behovet for tydelige regler for hvordan man tar tak i situasjoner der beboere ikke holder sin del av avtalen.

Det kan være ubehagelig å oppsøke en beboer for å be dem fjerne snowboardet som står i trappenedgangen eller søppelposene som stadig står i veien. Da er det fint å ha klare instrukser for hvordan man går fram. Dette kan dere diskutere på styremøter, og sørg for å etablere en praksis som er gjennomførbar for alle styremedlemmene.

 

8. Vurder en digital sikkerhetsløsning

En moderne sikkerhetsløsning vil gi både styret og beboerne en app der man kan holde seg oppdatert og kommunisere seg imellom. Alle alarmene i bygget er koblet til det samme systemet, og registrerer både temperatur, fukt og røykutvikling. Ved å ta i bruk en slik løsning vil beboerne ved brann til enhver tid vite hvilken rømningsvei som er den tryggeste.

 

Egenerklæringsskjema