<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bruk av eksterne ressurser i generalforsamlingen

2 minutter lesetid | Stein Bakker

Generalforsamlingen i borettslaget ledes vanligvis av styreleder – om ikke generalforsamlingen selv velger en annen og gjerne ekstern møteleder. Dette har man full mulighet til, og mange borettslag velger denne løsningen.

Vi ser nærmere på hvordan generalforsamlingen kan bruke ekstern møteleder, for eksempel en advokat eller forretningsfører, og de klare fordelene ved å gjøre dette.

 

Forretningsfører bistår vanligvis

I årsavgiften som borettslaget betaler til forretningsfører, har man gjerne inkludert at forretningsfører skal stille på generalforsamlingen. Skal forretningsfører i tillegg være møteleder/ordstyrer, betaler man litt ekstra for å få ham eller henne til å lede generalforsamlingen. Dette er noe mange borettslag velger å gjøre, enten med forretningsfører fra OBOS eller en representant fra et annet borettslag som har lang styreerfaring.

 

Styret får presentert sakene bedre

Bruk av ekstern møteleder avletter styrets arbeid under generalforsamlingen. Dermed kan styret konsentrere seg bedre om å presentere sakene godt og følge med på diskusjonen.

Les også: 7 forberedelser til generalforsamlingen i borettslaget

 

Enklere å holde diskusjonen på rett spor

Når det er en person utenfra som leder generalforsamlingen, blir det lettere å holde ro og orden i forsamlingen og sørge for at man får gått gjennom det man skal gå gjennom på sakslisten. Ikke sjelden tar én eller flere fremmøtte ordet og fremsetter kritikk av styret eller på andre måter dreier diskusjonen i uønskede retninger. Med en ekstern møteleder er barrieren for å gjøre dette høyere.

 

Nyttig ved rehabiliteringsprosjekt

Dersom dere har større rehabiliteringsprosjekter på agendaen, kan det være hensiktsmessig å hente inn ekstern fagkompetanse til å forklare og utdype rundt prosjektet. På denne måten slipper styret å begi seg inn på spesifikke detaljer og fagmessige forhold de kanskje ikke vet nok om, og de fremmøtte får utfyllende og presise svar der og da på ting de måtte lure på.

Egenerklæringsskjema