<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case-studie: Ingar Nilsens vei 7

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Sfty har gjennomført komplett installasjon av sin sikkerhetsløsning i Ingar Nilsens vei 7 på Skøyen i bydelen Frogner i Oslo. Bygget eies og driftes av Fredriksberg AS og City Finansiering AS.

Installasjonen i Ingar Nilsens vei 7 er i full drift og innbefatter:

  • Kabling av hele bygget
  • Installasjon av eget WiFi-nett
  • Installasjon av én eller flere Sfty Sense multidetektor i hver leilighet (avhengig av størrelse) og i alle fellesområder

Multidetektoren detekterer røyk, bevegelse, temperatur og fuktighet, og den kommuniserer trådløst med alle andre Multidetektorer i bygget. I tillegg får hver beboer en enkel smarthus-app, der de mottar status fra Multidetektoren, informasjon og varsel ved en eventuell røykutvikling i bygningen. I appen kan de skru av/på innbruddsalarmen, og dessuten benytte tjenester for personlig trygghet, som Hjelp Meg og Følg Meg.

Videre har vi gjennomført full opplæring av byggets driftsleder, Turek, som er administrator i løsningen sammen med Cathrine Hammer, City Finansierings byggansvarlig for Ingar Nilsens vei 7.

 

ingar2Tar sikkerhet på alvor

Gjennom å installere felles brannvarsling i alle fellesområder, inklusive kjeller, loft, vaskerom, fyringsrom og alle leiligheter, viser eierne av Ingar Nilsens vei 7 at de tar ansvar for beboernes trygghet og sikkerhet.

Av hensyn til beboernes stabilitet på nettet har Ingar Nilsens vei 7 sammen med Sfty valgt å installere et eget WiFi-nett, for å sikre stabilitet og oppetid for alarmløsningen. Alarmløsningen er koblet til alarmsentral, som overvåker hele bygget 24/7.

Byggansvarlig for Ingar Nilsens vei 7, Cathrine Hammer, er tydelig på hvorfor de tok valget om å installere Sftys løsning:

– Vi er opptatt av våre leietakers sikkerhet. Systemet er enklere, billigere og mere brukervennlig enn tradisjonelt automatisk brannvarslingsanlegg. Løsningen favner også om eldre beboere, som ikke har smarttelefon.

 

Driftssikkert og brukervennlig

Sftys misjon er å gi beboere og driftsansvarlige et brukervennlig system for økt trygghet. Hammer trekker også frem trygghetsfølelsen i å ha Sftys løsning installert i bygget.

– Det føles meget trygt, og installasjonen tok minimalt med tid per leilighet. Trygt å vite at driftsansvarlig kan påse at alle enheter er i drift. I tillegg er utfordringer rundt utgått batteri eller leietakere som demonterer røykvarslere for å røyke eller lage mat, historie.

Hva slags tilbakemeldinger har de fått fra beboere og styret?

– Bare positive tilbakemeldinger. Det er driftssikkert, ingen/få feilmeldinger, og veldig brukervennlig.

Hammer er ikke i tvil om nytteverdien i å få Sftys løsning for felles brannvarsling installert.

– Det har vært utrolig god og hyggelig oppfølging av Sfty før, under og etter installasjon. Her får man mye for pengene. Vi vil implementere systemet i andre eiendommer.

Sfty ønsker å takke Hammer, Turek og beboere ved Ingar Nilsens vei 7 for et knirkefritt og meget hyggelig samarbeid.

 

Styrets sjekkliste