<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enkle røykvarslere skulle vært forbudt i borettslag og sameier

5 minutter lesetid | Espen Schrøder

Visste du at det i alle nye bygg er påbudt med systemer for kollektiv brannvarsling?

I henhold til TEK10 og TEK17 er det krav til felles brannvarsling/brannalarm i nybygg, avhengig av risikoklasse. Individuelle røykvarslere kan ikke brukes som følge av disse kravene.


Det er gode grunner til at individuelle røykvarslere skulle vært forbudt i alle borettslag og sameier, og den viktigste grunnen er at de ikke varsler videre til naboene. Dessuten, når styret satser på enkle røykvarslere laget for individuelle hjem, er det helt umulig for dem å vite med sikkerhet at alle røykvarslere fungerer. Dette til tross for at det er styret som er ansvarlig for brannsikkerheten.


Vi i Sfty mener at enkle, individuelle røykvarslere ikke skulle ha vært tillatt brukt i borettslag og sameier. Her er tre grunner til det:

1. Enkle røykvarslere varsler kun i hver enkelt leilighet

Bor du i en enebolig, er det ditt ansvar å montere (seriekoblede) røykvarslere som varsler alle i hjemmet. Bor du derimot i et borettslag eller sameie, er det viktig at alle leiligheter og fellesområder er seriekoblet sammen, litt smart, så alle boenheter og beboere etterhvert blir varslet ved brann.

Det hjelper lite hvis røykvarsleren varsler tidlig i én enkelt leilighet, for hvem andre enn de som bor der, hører eller reagerer på den, om den virker?


I borettslag og sameier må et branntilløp i en leilighet innen kort tid varsles bredt og kollektivt, til alle beboere i bygget. Først da kan vi snakke om at tidlig varsling virkelig redder liv.

2. Enkle røykvarslere skaper falsk trygghet

Enkle røykvarslere, litt utenfor kontroll av både styret og naboer, fører til at beboere lever i falsk trygghet.

Det er vel og bra med sammenkoblede røykvarslere i hver enkelt leilighet, men dersom ikke varslingen når ut over den enkelte boenhet, risikerer resten av beboerne å ikke bli varslet i tide, og rømningsveier kan allerede være umulige å bruke.

3. Ingen kan vite sikkert om enkle røykvarslere faktisk virker

Bor du i et borettslag eller sameie, påvirkes brannsikkerheten din av flere enn deg selv. Du kan ta alle forholdsregler i din egen leilighet, men du kan aldri gardere deg mot at det oppstår brann i en av naboleilighetene.

Derfor er du avhengig av at naboens røykvarsler faktisk fungerer. Skulle det oppstå brann hos en av naboene dine og varslingssystemet ikke er oppe og går, vil det raskt få konsekvenser også for din egen bolig og sikkerhet, og for resten av bygget.


Styret har retten til å innføre kollektiv brannvarsling

Styret i borettslag og sameier er valgt av generalforsamlingen/årsmøtet til å forvalte beboernes interesser. Å verne om beboernes liv og helse er førsteprioritet, og først i rekken av HMS-oppgaver kommer brannforebyggende tiltak. 

Både hendelser og statistikken viser at 10–30 % av røykvarslere ikke fungerer, til tross for at det årlig leveres ut batterier til alle leiligheter. Inkluderer man de som ikke lenger er godkjent, er det ofte så mange som 50–60 % av røykvarslerne som ikke kan brukes.

Styret har dermed både ansvaret for og retten til å utføre kollektive sikkerhetstiltak.


Konklusjon: Enkle røykvarslere skulle ikke ha vært tillatt

Når man bor i et borettslag eller sameie, kan man ikke tenke individuelt om brannsikkerhet. I et slikt fellesskap er man avhengig av naboen. Oppdages det røyk i en leilighet, må alle beboere få melding om dette snarest mulig. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide.


I borettslag og sameier oppstår de fleste branner inne i en boenhet og utvikler seg veldig raskt. Hvert år kunne liv vært reddet om det i leilighetsbygget eller rekkehuset var montert felles brannvarsling. En brann må ikke få tid til å utvikle seg uhindret, slik at den sprer seg til andre boenheter.


Derfor sier vi det igjen: Vurder felles varsling mellom naboer og fellesområder og se på det som en investering i trygt bomiljø. Smarte trådløse varslingssystemer er rimeligere enn du kanskje tror.

Gratis befaring