<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er borettslaget sikret mot vannlekkasje?

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Den kalde årstiden nærmer seg og høye strømpriser kan friste beboerne i borettslag eller sameier til å senke innetemperaturen drastisk om de skal reise bort. Penger spart er penger tjent. Eller er det kanskje ikke så lurt likevel?

Blir det skikkelig kaldt samtidig med at oppvarmingen er kuttet, kan vannrørene sprekke fordi de fryser. Om det er en eldre bygning med dårlig isolasjon, øker risikoen ytterligere.

Skrur beboerne ned varmen til et minimum før de lukker, låser og reiser på ferie? Kanskje tenker de at varmen fra naboleilighetene skal holde deres egen leilighet varm nok mens de selv er bortreist? Men hva om naboen har tenkt det samme? Eller hva om det rett og slett blir skikkelig kaldt ute?

 

Den vanligste skadetypen i boligselskaper

Med sprengkulde skyter tallet på vannskader i været. Forsikringsbransjen utbetaler årlig om lag 222 millioner kroner i erstatning i forbindelse med frosne rør som fører til lekkasje. Det må også nevnes at mange får redusert forsikringsutbetalingen på grunn av mangelfull sikring mot frostskader.

I boligselskaper er vannskader den vanligste skadetypen og storparten av erstatningene som utbetales av forsikringsselskapene, er knyttet til vannskader. 

Når vann går fra flytende til fast form, utvider det seg rundt 10 prosent. Om vannet ikke har god nok plass til denne utvidelsen, sprekker rør. Men det er når temperaturen senere øker nok til at vannet strømmer fritt igjen, at de virkelige problemene begynner, for da blir det veldig vått. 

 

Ferie og frosne rør

Visse forutsetninger må oppfylles for at det skal bli frost i et rør. Vannet må ha lav temperatur, være stillestående i røret, og luften må ha en temperatur under frysepunktet.

Rør som er uheldig plassert og eksponert for kald luft, er den vanligste årsaken til at rør fryser. Det er derfor viktig at vinduer plassert rett over eksponerte vannrør ikke blir satt åpne over mange timer.

Forutsetningene som er nevnt ovenfor, inntreffer oftest når folk reiser bort og vannrørene står ubrukt over tid. Har beboeren glemt å lukke et vindu, vil den kalde luften sakte men sikkert senke temperaturen i det stillestående vannet i rørene og skape frostskader.

 

Disse rørene fryser lettest

På grunn av dårlig elastisitet, har kobberrør størst sannsynlighet for å fryse. Plastrør kan også fryse, men bruker lenger tid fordi det er et isolerende lag med luft mellom vannrøret og varerøret. Plast er dessuten mer elastisk enn kobber.

Avløpsrør fryser sjelden, da vannet som regel aldri blir kaldere enn 5 grader.

Spesielt i eldre borettslag, kan det allerede være sprekkdannelser i vannrørene. Da skal det ikke mye sprengkulde til før frosten får rør til å sprekke.

Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er plassert i krypkjellere og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner eller på steder med trekk.

 

Hva kan borettslaget gjøre for å forhindre vannlekkasje?

Ved å informere beboerne om å holde en fornuftig innetemperatur, samt sørge for at fellesarealer ikke blir for kalde om det går rør der, kan vannlekkasjer forhindres. Sårbare strekker på rør, eller hele vegger og bygningsmasse, kan isoleres ved behov. Jo eldre borettslaget eller sameiet er, dess dårligere isolert er det trolig.

Et enkelt tiltak, er å la rommet ha minst 10 varmegrader, men om rørene ligger for nært dårlig isolerte yttervegger, kan de likevel fryse.

Som styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie er du pliktig til å ha kontroll på og vedlikeholde alt som defineres som felles rør. 

 

Oppdag lekkasjen og begrens skadeomfanget

Selv om man arbeider for å forhindre vannlekkasje, er det viktig å kunne stoppe en lekkasje om den oppstår. Vann som renner i flere timer, eller enda verre, i flere dager, kommer veldig langt på avveie og er i stand til å gjøre skadeomfanget stort og kostbart. I et borettslag/sameie kan en skade i én leilighet få store konsekvenser for veldig mange. 

SFTY har en effektiv, enkel og rimelig løsning for felles vannlekkasjevarsling i boligselskaper. Ved en lekkasje blir både den aktuelle beboeren og naboer under leiligheten det gjelder varslet. Både styret, vaktmester og rørlegger kan også varsles. Denne fellesvarslingen sørger for at man kan gripe inn og stoppe lekkasjen så raskt som mulig. Stoppes vannlekkasjen i tide, unngåes følgeskader på andre leiligheter eller boenheter.  

Om man først investerer i frostvarsling, er det lurt å samtidig tenke på andre områder; brann- og lekkasjevarsling er en naturlig del av dette systemet når det allerede har all nødvendig infrastruktur på plass. 

Med en slik varsling følger spesialtrente operatører fra SFTY opp uønskede hendelser til alle døgnets tider og begrenser derfor skadeomfanget.

Les mer: Hvorfor bør du prioritere å investere i brann- og vannlekkasje varsling?