<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjør borettslaget trygt før sommerferien

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Det er faktisk styrets personlige ansvar at røykvarslingen fungerer til enhver tid. Sommerferien nærmer seg og for mange innebærer det å reise bort. For et borettslag betyr det mange tomme leiligheter. Om uhellet er ute og en brann oppstår, betyr det også at sannsynligheten for at ingen er til stede er stor i disse ukene. Hendelser som ellers kanskje ville ha blitt oppdaget med folk til stede, kan i verste fall utvikle seg til brann.

Sommerferien er derfor en tid der felles brannvarsling er ekstra nyttig. Om det er branntilløp i en tom leilighet, kan det være avgjørende at det varsles videre. Tidlig varsling øker sannsynligheten for å redde seg ut i tide og for å slukke brannen før den sprer seg. Om dette ikke allerede er på plass i borettslaget, er det verdt å kikke nærmere på. Slike løsninger relativt rimelig i innkjøp og et veldig smart alternativ til gammeldagse røykvarslere på batteri. 

Hvem passer borettslaget når beboerne er borte?

Den samme forskriften som pålegger virksomheter systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Mer nøyaktig betyr det at styret i et boligselskap skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

I følge norsk brannvernforening er mange styreledere og styremedlemmer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har derfor utarbeidet brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!" som er ment å inspirere de som sitter i styret.

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Selv om den enkelte beboer selvfølgelig skal passe på brannvern i sin bolig, har styret i et sameie eller borettslag ansvar for fellesarealene og bygningsmassen. Et stort ansvar for brannsikkerhet ligger dermed på hvert enkelt styre.

Vi skal se på noen av de viktigste punktene for brannvern og brannsikring styret bør tenke på i tillegg til regelmessig gjennomgang av brannvernrutinene i sameiet eller borettslaget.

Fem viktige spørsmål styret bør kunne svare på:

Er røykvarslere og brannslukningsapparater i orden?

Brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr på fellesarealer er styrets ansvar. Derfor må styret ha rutiner for at det er regelmessig kontroll og vedlikehold av dette utstyret. Det skal dokumenteres at det har foregått på en forskriftsmessig måte.

Har beboerne utstyr på plass? 

Kontroll og dokumentasjon av branntilsyn inngår i boligselskapets HMS-arbeid. Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr. Men styret har et eget ansvar for å minne beboerne på at dette utstyret er på plass og at det blir jevnlig kontrollert.

Er rømningsveiene frie?

Det kan være lurt å ta en siste sommersjekk på om rømningsveier er blokkert. I sameier og borettslag er det fristende å bruke fellesarealene til lagringsplass. Når uhellet er ute, kan rot, søppel og gjenstander som aldri skulle ha stått der i første omgang, hindre en dør i å kunne åpnes og i neste omgang folk å komme ut i tide. Det er styret sitt ansvar å sørge for å rydde opp, samt informere om at stedet foran en rømningsvei ikke blir en lagringsplass.

Kommer brannbilen frem når det gjelder?

I tillegg har styret ansvar for uteområdet og at fremkommeligheten er god nok. Finnes det ting der ute som kan hindre brannbiler å komme frem til bygningene? 

Er branninstruksen i orden?

Styret bør også lage en egen branninstruks for boligsameiet. I tillegg til å dele den elektronisk, bør den også henges opp på oppslagstavler og deles ut til beboerne.

Både nye beboere og eksisterende beboere i sameiet eller borettslaget må vite hva som kreves av dem og hva de skal gjøre i tilfelle brann. For styret innebærer dette å ha en skikkelig branninstruks som deles med nye innflyttere. Utkast til branninstruks er å finne hos Norsk Brannvernforening.

New call-to-action