<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjennomføre årsmøte og generalforsamling digitalt: Hva har vi erfart?

3 minutter lesetid | Stein Bakker

Da koronapandemien stengte ned store deler av verden i mars 2020, ble behovet for digitale løsninger for å samle mennesker svært tydelig. Det måtte en midlertidig endring i lovverket til for å ha lov å gjennomføre årsmøte og generalforsamling digitalt. 

Når vi nå ser tilbake på det siste halvannet året, hva slags erfaringer har vi med å gjennomføre disse møtene digitalt?

Lovendring for å tillate digital møteavvikling

Borettslagsloven og eierseksjonsloven er helt tydelig på at generalforsamling og årsmøte skal avholdes med fysisk oppmøte, og åpner ikke for at møtene kan gjennomføres på annen måte. 

Med koronaforskriften gjorde man likevel et midlertidig unntak fra kravet om fysisk oppmøte. Dette dette gjaldt fra 8. april til 27. mai 2020. 19. juni 2020 kom en ny midlertidig lov, som forlenger frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte. Denne gjaldt frem til 1. november 2020, og åpnet for tilsvarende unntak for borettslag og sameier.

Økt deltagelse på digitale møter

Eiliv Mæhle Liljevik, leder for strategi og IT i OBOS Eiendomsforvaltning, forteller at møtedeltagelsen per august 2020 hadde økt fra rundt 10 prosent i 2019 til hele 44 prosent i 2020. 

Det er mange fordeler med å avvikle årsmøte og generalforsamling digitalt. Ved å strekke møtet over lengre tid enn et avsatt tidsrom, slik man naturlig nok gjør ved fysisk oppmøte, vil det rent praktisk være mulig for flere deltagere å finne tid til å være med. Mer tid gir også muligheten for å diskutere sakene med andre eller oppsøke mer informasjon på egen hånd før man bestemmer seg.

Ifølge Morten Aagenæs, konserndirektør for Innovasjon, forretningsførsel og rådgivning i OBOS, opplever mange beboere at det er lettere å kaste seg på diskusjoner og stille spørsmål når møtene arrangeres digitalt. Dermed øker både oppmøtet og den aktive deltagelsen, noe som må sies å være positivt for demokratiet i boligselskapene.

Her kan du lese om ulike løsninger for å gjennomføre årsmøter og generalforsamling digitalt

Blir lovendringen permanent?

Foreløpig er lovendringen som tillater digital avvikling av generalforsamling og årsmøte, midlertidig. 

Dersom lovendringen blir permanent, vil borettslagene og sameiene selv velge hvordan de organiserer møteavviklingen. Dette kan bli kun ved fysisk oppmøte, kun digitalt eller ved å kombinere de to.