<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HMS for borettslag i 2020 – dette er viktigst å ha kontroll på

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) pålegger alle virksomheter å bedrive helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For boligselskaper faller dette ansvaret på styret.

Kjernen i HMS-arbeidet er at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan forekomme, og sørge for tiltak som forhindrer at slikt skjer. Nettopp derfor er det viktig at dere jobber systematisk med HMS, og at dere kartlegger hvilke behov dere har i akkurat deres borettslag.

 

Planlegging og dokumentasjon

Internkontrollforskriften påpeker at de ansvarlige for en virksomhet (et boligselskap) skal sørge for systematisk oppfølging og dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhet. Med vektleggingen av systematikk kommer behovet for et velfungerende HMS-system i borettslaget. Et godt HMS-system er enkelt å bruke, gir god oversikt og lar deg dokumentere det arbeidet som er gjort.

 

Kunnskap og formidling

Styret er ansvarlig for at hver leilighet og fellesområder alltid har fungerende og godkjent røykvarsler. Styret skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygningsmassen, samt ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Styret har også ansvar for at beboerne er kjent med krav til brannsikkerhet, samt egenskaper ved boligselskapets byggverk som har betydning for brannsikkerheten. I praksis vil dette si at denne informasjonen skal være forståelig og tilgjengelig for alle borettslagets beboere.

I dag finnes det gode digitale løsninger for dette, det er ikke lenger behov for de tradisjonelle “murstein-permene”. Moderne løsninger gjør driften enklere og lar beboerne raskt og effekivt finne informasjonen de leter etter, enten dere velger å benytte apper, en egen nettside eller andre digitale løsninger.

Les også: 9 viktige ansvarsområder styret må kjenne til for sikker drift av bygget

 

Sikkerhet og trygghet i praksis

Røykvarslere, brannslukningsutstyr, tydelige rømningsveier, tilgjengelig branninstruks og mulighet for brannøvelse er sentrale elementer i borettslagets beredskap. Et smart, trådløst system for felles brannvarsling i borettslag vil gi dere en komplett trygghetsløsning som samler alle disse komponentene på én plattform.

Et slikt system i borettslaget dekker beboernes trygghetsbehov, og er med på å gi styret den oversikten som trengs for å imøtekomme Internkontrollforskriftens pålagte krav til HMS-arbeid.

  • Beboerne får vissheten om at naboen har like god brannvarsling som dem selv, og at den virker når det virkelig gjelder.

  • Styret får en komplett oversikt over sikkerheten i bygget, installerte enheter og alle beboere. På denne måten kan styret være proaktiv med HMS-arbeidet og sikre at alt fungerer til enhver tid.

 

Kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid

HMS-arbeid drives etter prinsippet om at alt kan forbedres. Styret i borettslaget kjenner virksomheten godt, og har dermed de beste forutsetningene for å skape et enda bedre og tryggere bomiljø. Ved å sørge for hele tiden å ligge i forkant, planlegge og være forberedt på alle scenarier, kan styrets ansvar for HMS-arbeidet bli en oversiktlig og overkommelig oppgave.

 

Egenerklæringsskjema