<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er et brannvarslingssystem?

3 minutter lesetid | Carsten Due

Enkelt forklart er ‘brannvarslingssystem’ en generell betegnelse på et anlegg som varsler brann, og som vanligvis baseres på røykdeteksjon i en eller annen form.

 

Forskjellen på et brannalarmanlegg og et brannvarslingssystem

Det er mange systemer som øker brannsikkerheten i et borettslag, men hva er egentlig forskjellen på et brannalarmanlegg og et brannvarslingssystem? Og hva menes med et trådløst system i forhold til et kablet system?

Vi forklarer forskjellene, slik at styret i borettslaget deres kan vurdere hva som passer best.

 

Brannalarmanlegg

Begrepet ‘brannalarmanlegg’ benyttes i TEK (byggteknisk forskrift) og betegner et brannalarmsystem der alle komponenter er godkjent/CE-merket i henhold til felleseuropeisk standard EN 54.

Brannalarmanlegg benyttes normalt i mellomstore og store anlegg og i alle sammenhenger der TEK krever brannalarmanlegg installert. For boliger vil dette enkelt sagt omfatte alle boligbygg/blokker bygget siden 2010. Brannalarmanlegg kan også være påkrevd i eldre boligbygg dersom ombygging eller andre forhold utløser pålegg om installasjon av branndeteksjonssystem.

Slike systemer består av detektorer, manuelle meldere og alarmorganer tilknyttet en sentral. Disse omtales ofte som kablede anlegg, da kommunikasjon foregår via fysiske kabler. Slike anlegg kan ha innslag av trådløse komponenter.

Alle detektorer, alarmorganer, etc. er tilknyttet brannsentralen, og alle meldinger om alarmer, feil og driftsforhold vises der. Ved brannmelding formidler da sentralen varsling av brann iht. fastsatt plan og overfører eventuelt alarm til alarmstasjon/brannvesen.

 

Brannvarslingssystem

Til forskjell fra ‘brannalarmanlegg’ angir ikke begrepet ‘brannvarslingssystem’ noen definert utstyrs- eller systemtype. Likevel indikeres det at det en form for system, for eksempel seriekoblede røykvarslere (i motsetning til frittstående, enkle røykvarslere).

Alle røykvarslere skal være godkjent/CE-merket etter felleseuropeisk standard EN 14604.

 

Hvilke typer brannvarslingssystemer finnes?

Dagens seriekoblede røykvarslere benytter trådløs kommunikasjon. En røykvarsler har både deteksjon og alarm i samme enhet.

Slike brannvarslingssystemer kan for de mer avanserte trådløse systemenes del funksjonsmessig ha mange av de samme egenskapene som brannalarmanlegg, så som lokal og ekstern varsling av brann (liten/stor alarm), sanntidsstatus på systemet og overføring av alarm til utvalgt personell.

Gratis befaring