<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor bør du prioritere å investere i brann- og vannlekkasje varsling?

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Med dagens høye priser og stigende renter, har det blitt viktigere å tenke over hva pengene brukes til. En av de første kostnadene som kuttes, er alt det som ikke gir en direkte fordel. Følgelig tenker dessverre flere at det ikke er tiden for å installere brann- og vannlekkasjevarsling i borettslag eller sameier.

Dagligvarer, strøm og drivstoff har allerede blitt langt dyrere og hver gang styringsrenta går opp, setter de fleste norske banker som regel opp utlånsrenta. 

 

Når du kutter kostnader

Sammenlagt har dette stor innvirkning på folks økonomiske handlefrihet. Flere er nødt til å revurdere sitt forbruk og kutte ut ting de ikke anser som helt nødvendig for å sikre egen privatøkonomi. Når det gjelder økonomien innad i et borettslag eller sameie, er det en lettvint løsning å kutte ut brann- og lekkasjevarsling. Det er ikke så lurt. Selv om du aldri har hatt behov for det, kan plutselig dagen komme der du trenger det.

 

Livreddende varsling koster mindre enn du tror

Normalt er varslingsanlegg forbundet med avanserte og kostbare løsninger. Pakkene fra de store alarmselskapene koster gjerne flere hundre tusen i installasjon. Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, skal du vite at det ikke trenger å være slik – du kan heller velge en varslingspakke fra SFTY.

Småkjøp vurderer vi sjelden som et inngrep i privatøkonomien vår, selv om disse ofte koster mer enn smarte brann- og vannlekkasje varslingssystemer. Dessverre er det sistnevnte vi tenker er dyrt og kvier oss for å anskaffe.

Summen beboeren må betale for smart varsling, har vi tidligere sammenlignet med to kopper kaffe på Espresso House. Merk at vi da snakker om to kopper per måned – ikke to kopper hver dag hele måneden. 

 

Abonnement på sikkerhet

Men til forskjell fra kaffe og alt annet smått vi bruker penger på, vil de samme summene brukt på brann- og lekkasjevarsling, gi deg noe verdifullt tilbake; din egen sikkerhet. Hvis uhellet først er ute, teller hvert sekund om det er brann det gjelder. Ved vannlekkasje begrenser det skadeomfanget om det oppdages tidlig. Begge tilfeller kan representere enorme besparelser og tryggheten med varsling er i seg selv verdifull. 

SFTY tilbyr smarte røykvarslere som en del av et felles brannvarslingsanlegg i borettslaget. 

Felles brannvarsling er trygt for alle parter. Beboere får vissheten om at naboen har like god brannvarsling som de selv, og at den fungerer når det gjelder. 

Du, dine nærmeste og alle beboerne i borettslaget får noe som ikke kan verdsettes i penger, nemlig sikkerhet. 

 

Tilknytning til alarmsentral

SFTY sitt alarmsystem leverer trygghet på en smart og rimelig måte. Gjennom den kollektive varslingen og sentralen som blir koblet inn med en gang det skjer noe, sparer du dyrebar tid.

Skulle alarmen utløses, aksjonerer SFTY umiddelbart. Etter en rask sjekk på om det er alvor eller falsk alarm, er det neste steget å kontakte nødetatene ved behov. En enkel kommunikasjonsplattform som følger med løsningen, gjør det samtidig enklere for styret å sende ut samme beskjed til en gruppe eller alle beboere. 

Det har også blitt ganske vanlig med rimeligere forsikringer når man har slike varslingssystemer på plass.

Vissheten om at spesialtrente operatører er klare til å rykke ut 24 timer i døgnet om noe skulle skje, har en stor verdi i seg selv.

Med disse fordelene i friskt i minnet, blir kanskje ikke totalkostnaden så høy som først antatt? 

 

Les mer om vannlekkasjevarsling!

Er du klar for å forbedre brannsikkerheten i ditt borettslag? Bestill gratis befaring!