<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanse: Birkehaug Seniorboliger

2 minutter lesetid | Stein Bakker

Borettslaget Birkehaug Seniorboliger på Lade i Trondheim ble bygget i 1995 og består av 53 leiligheter i fire blokker rundt et felles tun. Boligområdet ligger ca. fire km fra bysentrum, og er et TOBB borettslag.

Ivaretar sikkerhetsansvaret

Beboeres trygghet og sikkerhet er et styreansvar. Dette ansvaret viser styret i Birkehaug Seniorboliger at de tar, ved å installere felles brannvarsling i alle fellesområder og alle leiligheter.

Styreleder for borettslaget, Jan Gunnar Kvam, er tydelig på hvorfor de besluttet å installere Sftys sikkerhetsløsning:

– Vi er opptatt av våre beboeres sikkerhet. Systemet er både rimeligere og enklere å bruke enn tradisjonelt automatisk brannvarslingsanlegg. Løsningen favner også om eldre beboere, som ikke har smarttelefon. Dessuten er det er koblet til en døgnbemannet alarmsentral, noe som blant annet gjør at det blir færre utrykninger til falske/uønskede alarmer.

Jan Gunnar Kvam, styreleder i Birkehaug Seniorboliger med SFTYJan Gunnar Kvam, styreleder i Birkehaug Seniorboliger

Brukervennlig, driftssikkert og trygghetsskapende

Sftys misjon er å gi beboere og driftsansvarlige i borettslag og sameier et brukervennlig system for økt trygghet. Kvam trekker også frem trygghetsfølelsen i å ha Sftys løsning installert i bygget:

– Det føles meget trygt å vite at driftsansvarlig kan påse at alle enheter er i drift. Dermed kan både vi i styret og beboerne våre være trygge på at naboens røykvarsler faktisk fungerer.

New Call-to-action