<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanse: Fyllingsdalen Borettslag

3 minutter lesetid | Stein Bakker

Fyllingsdalen Borettslag har installert Sftys alarmsystem i alle leiligheter og fellesområder. Laget ble bygget i 1970 og består av 162 leiligheter i åtte blokker rundt et felles tun. Boligområdet ligger i Fyllingsdalen, ca. sju km fra bysentrum, og er et Vestbo borettslag.

Tar sikkerhet på alvor

Gjennom å installere Sftys felles alarmsystem i alle fellesområder og alle leiligheter viser styret i Fyllingsdalen Borettslag at de tar ansvar for beboernes trygghet og sikkerhet.

Styreleder for borettslaget, Jan Hellum Johansen, er tydelig på hvorfor de tok valget om å installere Sftys løsning:

– Vi er opptatt av og tar ansvar for våre beboeres sikkerhet. Sfty-systemet er både enklere og mere brukervennlig enn et tradisjonelt automatisk brannvarslingsanlegg. Ikke minst var det en hyggelig pris …!

Jan Hellum Johansen, styreleder i Fyllingsdalen borrettslag, SFTY driftssikkerhetJan Hellum Johansen, styreleder i Fyllingsdalen borrettslag

Løsningen hensyntar også beboere som ikke har smarttelefon (noe som ofte er tilfelle blant eldre beboere), samt at det er koblet til en døgnbemannet alarmsentral. 

Skaper et trygt bomiljø

Sftys misjon er å gi beboere og driftsansvarlige et brukervennlig system for økt trygghet. Hellum Johansen trekker også frem trygghetsfølelsen i å ha Sftys løsning installert i bygget.

– Anlegget er både driftssikkert og brukervennlig, og installasjonen tok minimalt med tid per leilighet. Det føles veldig trygt at systemet hele tiden overvåker alle enhetene, da vet vi at «naboens» varsler virker. Trygt å vite at driftsansvarlig hos oss kan påse at alle enheter er i drift!

Styrets sjekkliste