<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagring av personlige eiendeler i fellesområder

5 minutter lesetid | Espen Schrøder

Det er en kjent situasjon i mange boligselskap at “fellesområde” blir tolket som “delvis mitt og jeg kan bruke det som jeg vil…”

Beboere har flere ting enn de har plass til å oppbevare i egen leilighet, og sykler, barnevogner, sparkesykler og annet blir derfor stående i fellesområdene. Dette er ikke bare brannfarlig og til sjenanse for beboere, men kan også by på utfordringer når det gjelder evakuering ved brann, tilgang for brannvesenet, ambulanse personell, handikappede eller naboens flytteprosess.

I denne artikkelen viser vi hvordan du kan løse dette i ditt boligselskap.

 

Tydelige vedtekter lar styret ta grep

Det bør fremgå tydelig i husordensregler og vedtekter at personlige eiendeler ikke skal lagres i fellesområdene, og med dette har styret mandat til å handle dersom dette blir et problem. I de fleste husordensregler går det også tydelig frem at gjentatte brudd på reglene kan få konsekvenser for den enkelte beboers/andelseiers bruksrett til eiendommen, jf. Lov om borettslag § 5-22 og 5-23.

I praksis betyr dette at dersom beboere ikke overholder reglene som sier at sykkelen, skohylla eller barnevogna ikke skal oppbevares i fellesområder, kan styret pålegge vedkommende å selge sin andel i boligselskapet. Dette er en dramatisk konsekvens og selvfølgelig noe alle ønsker å unngå, men dersom avvikene er dokumentert, har styret altså myndighet til å velge en slik løsning.

 

Sykkelparkering eller sykkelbod

Har boligselskapet nok bodplass til de beboerne som har sykkel, er sjansen naturlig nok betydelig større for at dere unngår at ganger og andre fellesområder fylles opp med sykler. Er sykkelboden alltid fullpakket, går det an å se på muligheten for å bygge et enkelt sykkelskur utenfor inngangspartiet.

Sykkelstativ er en annen mulighet, og dersom det er få utearealer som egner seg for dette, går det an å vurdere å plassere sykkelstativene på mindre tradisjonelle steder som på gressplen eller kanskje taket av en garasje eller lignende.

Det går også an å organisere sykkelboden annerledes gjennom vinterhalvåret, når mange tyr til andre transportmidler enn sykkelen. Om syklene står tettere og opp langs veggen om vinteren blir sykkelboden mer tilgjengelig for annen vinterlagring, smørebod etc.

 

Gjør det lett å parkere barnevogner trygt

Det er gjerne mer krevende å finne gode oppbevaringsmuligheter for barnevogner enn for sykler. Dette er selvsagt knyttet til bruken av vognene; Mange ønsker å ha vognen sin stående innendørs, slik at de kan la sovepose, tepper og dyner bli liggende i vognen.

En barnevogn er også mer utsatt for regn, frost og besøk av fugler og andre dyr som naturlig trekkes mot den. Dermed er det sårt å be foreldre sette barnevognen utendørs.

Boligselskapet har ikke noen plikt til å skaffe oppbevaringsmuligheter for barnevogner, men dersom behovet er der, går det også an å lage små barnevogngarasjer eller gjøre tilgjengelig et egnet bodområde.

 

Brannfare og hindring:

  • Er lett tilgjengelig for brannstiftere
  • Hindrer fremkommelighet i rømningsveien (når brann/røyk allerede har oppstått)
  • Sprer svært giftige gasser og røyk i rømningsveien (hvis barnevogn i oppgangen begynner å brenne).
  • Kan medføre bot fra brannvesenet dersom de oppdager hindringer i rømningsveiene

 

Sko og skohyller i gangen

Mange beboere opplever det som mest praktisk å ha sko og skohyller ute i den felles gangen utenfor leiligheten sin. Selv om dette er en god løsning for én beboer, vil det kanskje ikke oppleves slik for naboene.

Argumenter som at det ikke ser pent ut, er én innvending, men det viktigste for styret, er det sikkerhetsmessige. Vil skohyller, sko og andre eiendeler skape problemer ved å evakuere raskt i en nødsituasjon? Med mindre gangene er utrolig brede, er svaret som regel ja, det utgjør en potensiell hindring for å få alle beboere ut av bygningen.

 

Egenerklæringsskjema