<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nå blir det lov å avholde årsmøte og generalforsamling digitalt

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Våren er høysesong for generalforsamling og årsmøte i borettslag og sameier, og mange var redde for at disse ikke kunne bli avholdt. Nå er løsningen her.

Allerede før koronautbruddet sendte NBBL og OBOS innspill til departementet med forslag til regler om digitale årsmøter og generalforsamlinger.

Onsdag 25. mars kom nyheten om at Regjeringen går inn for å innføre et midlertidig unntak fra regelen om fysisk oppmøte på slike møter.

 

Unntak fra kravet om forhåndssamtykke

Ved å innføre et slikt midlertidig alternativ om å gjennomføre årsmøtet og generalforsamlingen ved bruk av digitale møteløsninger, vil det legges til rette for at møtene kan gjennomføres med litt digital assistanse og fortsatt overholde de offentlige pålegg og anbefalinger om ikke å samles i grupper.

I høringsnotatet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut, heter det at:

“Forskriften skal gjøre midlertidige unntak fra kravene i eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling, og om fysisk signatur i de samme lovene.”

Den midlertidige forskriften vil dessuten unnta boligselskaper og boligbyggelag fra kravet om forhåndssamtykke i burettslagslova § 1-6 og bustadbyggjelagslova § 1-5:

“Forskriften legger videre til rette for at borettslag og boligbyggelag kan kommunisere elektronisk også med medlemmer som ikke har forhåndssamtykket til elektronisk kommunikasjon.”

Også møteprotokoller skal nå kunne undertegnes digitalt.

Les også: Kan årsmøtet i boligselskapet avholdes digitalt?

 

Digitalt årsmøte – hvordan få det til i praksis?

Det er i de fleste boligselskaper en blandet gruppe personer i forskjellig alder og med ulik bakgrunn, så en viss skepsis til bruk av digitale løsninger kan man sikkert møte.

Når vi nå kan avholde årsmøtet digitalt, hvordan skal styret gå frem for å få med de fleste andels/seksjonseierne?

Hvis dere er medlem av et boligbyggelag, er det naturlig å se for seg at disse kan ta rollen som fasilitator og tilrettelegge møtet. De inviterer da inn styret og beboere og har regien på både agendaen og alt det tekniske rundt online-løsningen.

I forrige innlegg her på bloggen ser vi på enkle og brukervennlige løsninger som kan være aktuelle for at styret skal kunne avholde årsmøtet helt eller delvis digitalt. Se også sidene til LNU, og Frivillighet Norge, som har gode tips og råd om hvordan man tar i bruk digitale verktøy.

 

Konklusjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt en forskrift på hurtighøring, der det nå vil bli mulighet til å gjennomføre årsmøter i sameier og generalforsamlinger i borettslag digitalt.

Om ikke styret ordner dette selv, så kan alternativet være å spørre boligbyggelaget sitt om å være online representant og legge teknisk til rette for møtet via egnede nettbaserte møteløsninger.

 

Egenerklæringsskjema