<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når bør boligselskapet bytte ut leverandøren?

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Mange boligselskap utsetter å bytte leverandør i frykt for kostnaden og risikoen som kommer med et leverandørbytte. Å bli værende hos en leverandør du ikke er fornøyd med, er også et sjansespill, selv om kostnadene ved det ikke er like synlige.

Kjenner du deg igjen i ett eller flere av punktene i denne artikkelen, kan det være på tide å sjekke hvilke andre leverandører boligselskapet kan velge blant. 

Leverandøren henger ikke med i tiden

Ser du at andre leverandører tilbyr nye tjenester som er aktuelle for boligselskapet, er det verdt å sjekke med nåværende leverandør om det er mulig å skaffe noe lignende. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan det være et tegn på at leverandøren ikke lenger er den riktige for boligselskapet. 

Stadig flere tjenester og funksjoner kommer nå i digital form, og brannvern, vannlekkasjevarsling, trygghet og organisatoriske verktøy og systemer for boligselskap er ikke noe unntak. Har ikke boligselskapet tatt steget over i den digitale verden ennå fordi nåværende leverandør ikke tilbyr dette, finnes det en rekke moderne leverandører som kan bistå med det. 

Les mer: Sjekk om du bor i et forhistorisk borettslag

Vanskelig kommunikasjon

Uavhengig av hva slags tjeneste det er snakk om, vil det oppstå situasjoner der du har behov for rask bistand. En god leverandør vil tilby kunden flere muligheter for å komme i kontakt med dem. I 2021 bør vi kunne forvente å få kontakt, enten via e-post, på telefon eller en chat-service innen kort tid. 

Dersom du som kunde må bruke mye tid på å få tak i noen som kan hjelpe eller svare på spørsmål, koster det både tid og energi, for ikke å snakke om de ulempene det medfører at feil eller mangler ikke blir tatt tak i med en gang. 

Prisen øker, uten at tjenesten forbedres

Det er ikke uvanlig at prisen på en tjeneste øker med jevne mellomrom. Kommer det jevnlig prisøkninger eller nye abonnements- eller pakkeordninger uten at det er noen åpenbar gevinst for boligselskapet, bør varsellampene lyse. 

Kanskje har leverandøren lansert en tjeneste eller funksjon som er uaktuell for boligselskapet å ta i bruk? Ved å gå i dialog med leverandøren bør det være mulig å få gode og tydelige svar på hvorfor kostnaden øker. Er det ikke mulig å velge bort enkelte funksjoner som øker prisen, er det kanskje på tide å se seg om etter andre alternativer.

Tjenesten leverer ikke det boligselskapet trenger

Dersom dere stadig oppdager mangler i tjenesten, bør dere se på hva den samlede belastningen av mangelfulle funksjoner koster dere. 

Melder du fra til leverandøren om behovene dere har, og blir møtt med en innovativ, løsningsorientert holdning, kan det hende det løser seg. Dersom dere har meldt fra om system- eller tjenestefeil eller funksjoner dere trenger, uten at dette blir tatt tak i, kan det være verdt å sjekke om det finnes andre leverandører som kan gi dere det dere trenger. Dette argumentet blir mer tungtveiende i takt med hvor store ulempene ved de manglende funksjonene er. 

Gjentagende problemer med ukorrekte fakturaer 

Må dere stadig ta kontakt med leverandøren for å rette opp feil i faktura, kan det være et dårlig tegn. 

Adresser dette direkte til den du snakker med hos leverandøren. Dersom de forstår at dette er et irritasjonsmoment for dere, kan det virke skjerpende. Fortsetter problemet og dere stadig må korrigere leverandøren, kan det være et signal om at dette ikke er riktig leverandør for dere.  

Dette er også et tillitsproblem. Når det gang på gang viser seg at du må dobbeltsjekke det leverandøren driver med og hvordan dere faktureres, kan denne mistilliten forplante seg og prege relasjonen.  

Alt i alt kan vi si at dersom leverandøren skaper mer jobb enn den gjør nytte for deg og boligselskapet, er det på tide å revurdere kundeforholdet. Ofte vil det være verdt å ta en prat med leverandøren og være ærlig på hvilken opplevelse dere har.

 

New call-to-action