<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skadevern i boligselskaper

8 minutter lesetid | Stein Bakker

«Kollektive løsninger bør velges fremfor egne løsninger, for det er ikke sikkert naboen tar sikkerhet på alvor. Det er ikke uten grunn at felles brannvarsling i dag er et krav i nye bygg.»

 

Brann- og vannskader utgjør 95 % av skadene

Små skader kan ofte få store konsekvenser, både for leiligheter, bygningen og den finansielle delen av forsikringsforholdet. Når det først skjer et uhell, er det viktig å ha en god forsikring i borettslaget eller sameiet, og å kjenne sitt ansvar.
 
Uten å spille på frykt og/eller krisemaksimere: Det er svært mange skader som skjer i boligselskaper. Brann- og vannskader utgjør 95 % av skadene, og der det er viktig å sikre seg. Tryg Forsikring er kjent med dette, og vi har intervjuet Nina Christine Radeid i Tryg for å få noen svar rundt dette.
 
 

Brannvarsling redder liv, og vannskader preger skadestatistikkene

«Ikke overraskende er det vannskader som står øverst på skadestatistikken i borettslag og sameier,» sier Radeid, og fortsetter: «Men det er brannvarsling som redder liv og helse.»
 
 
«Brann tar liv og kan skade helse. Selv få sekunder teller, så tidlig varsling til alle er vesentlig. Branngasser er ekstremt farlig …»
 
 
Ifølge Radeid i Tryg Forsikring er ca. 70 % av totale utbetalinger over tid knyttet til vannskader. Brannskader utgjør ca. 25 % av utbetalingene, og her er mer enn 50 % av skadetilfellene knyttet til elektrisk feil.
 
De fleste vannskader skyldes manglende eller utsatt vedlikehold, feil montering, produktfeil, feil bruk og uaktsomhet. Radeid presiserer: «Vann tar sjelden liv, men det er vannet som renner ut, som koster.»
 

Anbefaler kollektive løsninger

Radeid er tydelig når det gjelder viktigheten av tidlig varsling ved brann, og sier: «Brann tar liv og kan skade helse. Selv få sekunder teller, så tidlig varsling til alle er vesentlig. Branngasser er ekstremt farlig ... Kollektive løsninger bør velges fremfor egne løsninger, for det er ikke sikkert naboen tar sikkerhet på alvor. Det er ikke uten grunn at felles brannvarsling i dag er et krav i nye bygg.»

 

Hvordan kan et boligselskap få en økonomisk bedre forsikring?

Også her er Radeid klar i sine råd: «Gode tiltak som er skadeforebyggende, gir god premiereduksjon, dersom disse omfatter hele bygningsmassen og en reduksjon sees i sammenheng med det faktiske risikobildet. Trebygninger og eldre bygårder er mer utsatt for storskadene (brann) enn rene betongkonstruksjoner, og godt vedlikehold begrenser risiko for skader.»
 
Styrets sjekkliste