<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik påvirker du avgjørelser i borettslag og sameier

5 minutter lesetid | Stein Bakker

I borettslag og sameier går alle kollektive avgjørelser via styret. Disse prosessene organiseres blant annet gjennom årsmøte i sameier og generalforsamling i borettslag. Som beboer er det derfor dit du må gå dersom du vil være med og påvirke avgjørelsene som tas i bomiljøet ditt. Hva skal til for at din sak får gjennomslag?

Fellesskapet bestemmer

I et boligselskap ønsker man at alle beboere og seksjonseiere skal ha mulighet til å påvirke avgjørelser som angår dem. Derfor er generalforsamlingen og årsmøtet det øverste styrende organet. Noen faste poster, som å velge styremedlemmer, godkjenne årsregnskapet og årsmeldingen, er faste punkter på sakslisten. I tillegg til saker som styret vil ta opp behandler de også innkommende forslag som beboere er opptatt av og har meldt inn.


Send inn forslag til styret

Årsmøtet og generalforsamlingen er åpent for diskusjoner rundt saker som er eller vil bli aktuelle i boligselskapet, men for å vedta noe må styret ha informert beboerne på forhånd. 

Dersom du har noe du ønsker å få med resten av boligselskapet på, kan du melde inn dette til styret. Dette gjør du enkelt ved å sende en e-post, og så er det kanskje din hjertesak som står på agendaen til neste årsmøte eller generalforsamling. 

Les innkallelse og saksdokumenter

For å kunne påvirke, bør du først sette deg inn i de nødvendige dokumentene, slik at du har et godt grunnlag for å ta stilling til sakene du skal stemme over. 

Styret skal sende innkallelse i god tid før møtet finner sted, noe som gir deg som beboer mulighet til å sette deg inn i sakene og forberede deg godt. Informasjon om økonomiske og praktiske aspekter ved sakene skal være tilgjengelig for alle beboere.


Forbered saken din godt

Om du er er opptatt av en sak, er det helt naturlig å bli følelsesmessig engasjert. For å ha best mulig utgangspunkt for gjennomslag og å bli hørt, er det allikevel viktig å holde hodet kaldt. Gode forberedelser er helt avgjørende, men også gode presentasjoner. I dette ligger også at man bør være saklig og konkret i argumentasjonen, og “selge inn” ditt forslag


Selv om du og naboen er helt overbeviste om at ny belysning i fellesarealene vil gjøre blokka til et hyggeligere sted for alle, vil dere være tjent med å ha en liste med faktabaserte argumenter for hvorfor en slik kostnad vil gagne fellesskapet. Sjekk gjerne hva ulike alternativer vil koste, og ta en prat med andre beboere for å lodde stemningen på deres forslag. Det er tross alt stemmene fra naboene dine som til syvende og sist vil avgjøre om saken går gjennom eller ikke.  

På samme måte som det er noen ting som er viktig for deg, er det andre ting som er viktig for at andre naboer trives og er trygge der de bor. Gjensidig respekt for fremlagte saker og ønsker er viktig, for alle beboere er forskjellig.


Møt opp der avgjørelser tas

Hvis du ikke møter opp på årsmøtet i sameiet eller på generalforsamlingen i borettslaget, risikerer du å gå glipp av viktig informasjon som kommer frem i diskusjonen. Det finnes en mulighet for å skrive ut fullmakt, slik at en annen person kan møte opp og stemme i ditt fravær, men dette bør kun benyttes dersom du faktisk er forhindret fra å møte opp selv. 

Som regel er det styreleder som leder møtet, men det går an å velge en annen til å holde møtet, for eksempel en advokat eller forretningsfører. Uavhengig av hvem som leder møtet, skal alle beboere få mulighet til å stemme på de sakene som er oppe. Ved å møte opp kan du også få innsikt i saker som skal behandles fremover.

New call-to-action