<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik reduserer du brannrisikoen i borettslaget

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner, og forsikringsselskapene får melding om over 20 000 branner og mindre branntilløp.

God brannsikkerhet i et boligselskap (borettslag eller sameie) beror på at alle beboere har god kunnskap om brannforebygging, og dessuten at brannsikringsutstyret er i orden. Har naboen din malt balkongen sin, får det ikke betydning for deg. Brenner det derimot hos naboen, er det gjerne bare et spørsmål om tid før også din leilighet blir utsatt for brannen.

Som styreleder eller styremedlem i borettslaget er det ditt ansvar å kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og å gjøre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Som en del av arbeidet med internkontroll skal styret informere beboerne om forhold som har med brannsikkerhet å gjøre. Ansvarsområdet er stort, men brannvernarbeidet skal gjøres så enkelt og forståelig som mulig.

De fleste av brannene som oppstår hvert år, kan med relativt enkle tiltak forhindres, og omfanget begrenses.

 

I dette innlegget får du gode råd om hvordan du kan redusere brannrisikoen i borettslaget.

1. Gi informasjon til alle beboere om hvilke brannsikringsregler som gjelder i ditt borettslag

2. Utarbeid en god branninstruks som er synlig i fellesområder og distribuert til alle beboere

3. Gjennomfør brannøvelser regelmessig

4. Sjekk regelmessig at det ikke er lagret brennbart materiale i fellesområder

5. Etabler rutiner for internkontroll ifm HMS, med dokumentasjon på utført arbeid

 

 

Hva vet du om naboens røykvarsler?

En moderne røykvarsler må kunne kommunisere med andre røykvarslere i din bolig, og med andre røykvarslere i din bygning. Både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.For å sikre god kommunikasjon bør en røykvarsler både kunne kommunisere via ditt Wifi-nett og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler dersom ditt Wifi-nett er nede. Dette for å sikre at ditt varslingsanlegg alltid får kommunisert med omverdenen, ikke bare deg, men også andre beboere og til en FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral.

 

 

Trygghet for styret – og for beboerne

Styret i ditt borettslag bør ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne monitorere alle røykvarslere i din bygning. Som et minimum bør et slikt system gi oversikt over batteristatus i alle enheter i bygget, og om enhetene er online og rapporterer riktig.

Hvis en enhet begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både beboere og styret få beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten vil en beboer kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

 

Sammendrag

Sitter du i styret i et borettslag, er det viktig at du hele tiden har kontroll på brannsikkerheten, for det er ditt ansvar som styremedlem.

Systematisk arbeid med brannvern og kartlegging av de ulike faktorer, utfordringer og løsninger som gjelder for akkurat ditt borettslag, bidrar til gode og trygge boforhold.

Du og de andre styremedlemmene kjenner borettslaget godt, og har dermed de beste forutsetningene for å jobbe effektivt med brannvernarbeid. Gevinsten av å ta brannsikkerhet på alvor er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute.

Et smart trådløst system gjør ansvaret for brannvern i borettslaget enklere å bære. Alle røykvarslere i et borettslag kommuniserer seg imellom, men også direkte til et oversiktlig kontrollpanel som du har tilgang til med din smarttelefon eller PC/Mac.

Lykke til med brannvernarbeidet i ditt borettslag!

 

Styrets sjekkliste