<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik unngår du at røykvarslere går av uten grunn i ditt borettslag

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Brannvesenet bruker store ressurser på å rykke ut til falske alarmer.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utførte Brann- og redningsvesenet i 2017 totalt 86 156 oppdrag. Av disse var 49 108 utrykninger til unødige og falske alarmer. Det vil si hele 57 prosent.

Dette er altså nesten femti tusen utrykninger som kanskje kunne ha vært unngått med smart brannvarsling. De aller fleste av disse er unødige alarmer som feil bruk av utstyr, tekniske feil på anlegg og meldinger som viste seg ikke å være brann.

Også i borettslag og sameier er falske alarmer et utbredt problem. Når røykvarslere støtt og stadig går av uten at det er reelle branntilløp, vil det kunne føre til at beboere slutter å ta alarmen seriøst og ikke evakuerer når det virkelig gjelder. Erfaringer fra for eksempel studentblokker er at folk blir vant til at det ikke er brann, selv om alarmen går.

Så hva kan du som styreleder eller styremedlem gjøre for å hindre at røykvarslere i ditt borettslag går av “uten grunn”?

 

Vi har laget en sjekkliste på 6 punkter:

 

1. Beboer bør kjenne til funksjoner og bruk av røykvarsler

Dette er et minstekrav for å unngå at unødige og falske alarmer oppstår.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) slår fast at det er en forutsetning at alle beboere kan teste og skifte batteri i røykvarslere.

2. Riktig plassering av røykvarsler i leilighetene

Plasseringen av røykvarsleren kan være en medvirkende faktor til at alarmen utløses.

Er røykvarsleren plassert for nært luftganger/varmepumpe, downlights eller lamper i taket, kan det forårsake falske alarmer.

 

3. Ved installasjon, teste at røykvarsleren fungerer og rapporterer riktig til beboer og til styrets administrasjonsplattform

Når du monterer røykvarsleren, test at den fungerer. Trykk på testknappen og bekreft at den gir en sirene. Med en smart optisk røykvarsler er det viktig at den rapporterer riktig til andre systemer.

4. Sikre at røykvarsleren er i funksjonell stand

Virker ikke batteriene i røykvarsleren, har den ingen nytte. Derfor bør du jevnlig teste at batterier og elektronikk fungerer som de skal, minst én gang i måneden. Trykk inn enhetens testknapp og sjekk at alarmen lyder.

Har du vært bortreist i mer enn 14 dager, anbefaler vi at du sjekker røykvarslerne når du kommer hjem.

Men – det er ikke nok å teste batteriene, du må også teste at varslerens røykdetektor fungerer som den skal. Dette kan du gjøre ved å bruke en spesialfyrstikk, en liten gassflaske beregnet til formålet, eller enkelt og greit sigarettrøyk.

 

5. Et avansert røykkammer som analyserer og simulerer tetthet av røyk for å kunne skille mellom en antatt falsk alarm og en reell brann

En smart røykvarsler har et avansert røykkammer, med algoritmer som simulerer tettheten av røyk. Når varsleren detekterer røyk, begynner simuleringen å gå raskere og raskere for å se på oppbyggingen av røykmolekyler. Men så begynner antallet røykmolekyler å falle, og da er det sannsynligvis ikke en skarp, reell situasjon.

Et avansert røykkammer motvirker at varsleren går av uten grunn, og dermed unngår du falske alarmer og unødvendig evakuering av bygget.

 

6. At det er satt riktig eskaleringstid i forbindelse med varsling til andre røykvarslere i bygningen

Hvis man har en liten pause i eskaleringen fra din leilighet til alle boenhetene, har man mulighet til å unngå uønskede alarmer.

En annen fordel med å ha en forsinkelse lagt inn i systemet er at du slipper å utløse alle de andre alarmene i borettslaget idet din egen røykvarsler går av.

La oss se på et typisk scenario: En mann kommer hjem fra byen sent på natten og hiver en pizza i ovnen. Mens han venter på at pizzaen skal stekes, legger han seg på sofaen og ender opp med å sovne.. Pizzaen svis i ovnen, og det oppstår røykutvikling. Når røyknivået overstiger alarmnivået, løses varslerne ut. Mannen våkner og tar den svidde pizzaen ut av ovnen.

Simultant får alarmsentralen melding om hendelsen og ringer mannen, for å få bekreftet eller avkreftet en alarm. Mannen svarer at han har situasjonen under kontroll, og at brannvesenet ikke behøver å rykke ut. Dermed unnlater alarmsentralen å trykke «Oppnår ikke kontakt med beboer», og alarmen eskalerer ikke til resten av bygget.

Her finner du alt du trenger å vite om felles brannvarsling.

Egenerklæringsskjema