<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prioriteringsliste for borettslag


Gratis prioriteringsliste

Det å sitte i styret i et borettslag eller sameie medfører et stort ansvar. Vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøtet, skal gjennomføres – og oppgavene og pliktene kan være mange.

Styret har sikkert nok arbeid med å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver, gjennomføre dugnader og kalle inn til og holde styremøter.


prioriteringsliste-ebok
I denne listen får du oversikt over det vi mener er de høyest prioriterte ansvarsområdene og oppgavene som styret i borettslaget har.