<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styreleders ansvarsområder i borettslag


Gratis sjekkliste

I et borettslag eller sameie skal styret/styreleder sørge for drift og vedlikehold. Drift innebærer blant annet å kreve inn fellesutgifter, føre regnskap, betale regninger fortløpende, ha kontakt med myndigheter og naboer, osv.

I denne sjekklisten lister vi opp de 7 mest sentrale ansvarsområdene du som styreleder har i et borettslag som for eksempel:

sjekkliste3d

  • Ny eierseksjonslov
  • Regnskap
  • Årsmøte
  • Vedlikehold
  • ...og mer