<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nødetatsafe

Spar livsviktig tid når hvert sekund teller

I akutte situasjoner står det om minutter

Når ambulanse eller brannvesen ankommer, er det kritisk med rask tilgang. I borettslag eller sameier møter nødetatene ofte låste inngangsdører, og det kan få katastrofale følger. Får man ikke fatt i styreformann eller vaktmester, må politi tilkalles for å kunne bryte seg inn. Da kan det være for sent – liv kan gå tapt, eller det som var et begrenset branntilløp, kan ha fått tid til å utvikle seg. I beste fall står dere tilbake med innslåtte dører og et usikret bygg.

Sfty Nødetatsafe løser dette – den redder liv og sparer boligselskapet for mye oppfølging og ubehag.

ambulanse SFTY
nokkel-sylinder

Sikrer rask adkomst for nødetatene 

Sfty Nødetatsafe er en sylindrisk safe som blir montert og sikret der det er praktisk å ha en slik safe. I safen ligger nøkkel som gir nødetatene tilgang til bygningen(e). 

Nødetatsafen er i dag installert i over 150 bygninger, hvorav 50 er borettslag eller sameier.

Vi samarbeider med 110-, 112- og 113-sentralene.

En sikker løsning som gir beboerne økt trygghet

Ved inngåelse av kontrakt opprettes det en varslingsliste med kontaktpersoner. Kontaktpersoner som varsles er styreleder, vaktmester, osv.

noednummer

Utrykningskjøretøy er utrustet med en safenøkkel:

  • Ringer opp safen (hver safe har et telefonnummer)
  • Safen verifiserer om oppringer er autorisert, og hvilken nøkkel utrykningskjøretøyet har
  • Bare dersom det er korrekt kjøretøy, godkjent oppringer og rett nøkkel, kan safen åpnes.

Hva skjer når nøkkelsafen åpnes og hovednøkkelen blir tatt ut?

  • Når nødetaten benytter nøkkelsafen, sendes følgende varslinger:
  • Safen er åpnet
  • Hovednøkkel er tatt ut (egen sensor)

Når nødetat returnerer nøkkel til safen, går det ut ny melding:

  • Safen er lukket (og beskjed om hovednøkkel er tilbake eller ikke)
  • Om nøkkel ikke blir lagt tilbake, er det full sporing av en slik situasjon

Nødetatene har oversikt over alle utplasserte nøkkelsafer i kart og app, og får opplæring og informasjon om hvordan løsningen benyttes.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss i dag for detaljer og pristilbud

Få et tilbud

 

Fornøyde kunder:

Liakroken Borettslag

Liakroken Borettslag fikk montert Nødetatsafe for tre år siden. Vi har bare gode ord og erfaringer med dette. Løsningen har spart styret for tid (opplåsing) til div. nødetater, samt spart oss for utgifter til nye dører. Det viktigste er at med Nødetatsafe redder man også liv. Minutter er avgjørende når etatene skal ta seg inn i låste leiligheter.

– Oddvar Mathiassen, styreleder Liakroken Borettslag

Prestestien Borettslag

Prestestien borettslag omfatter 3 høyblokker og 14 lavblokker med totalt 655 boenheter har installert 3 nødetatsafer. Beslutningen om at vi brukte av lagets midler til å styrke tryggheten ble møtt med mange rosende ord fra våre beboere, - og da særlig de ensomme eldre.

Vi ser på nødetatsafene som et svært nyttig redskap i de tilfeller noen trenger akutt hjelp og hvor det er avgjørende at nødetatene raskt kan å komme dem til unnsetning. Vi i styret ser også nytten i at nødetatene får tilgang til våre bygg uten å måtte bryte seg inn, noe som påfører dører og bygninger skade og etterlater seg usikrede bygninger.

– Bjørn Wisnes, styreleder Prestestien Borettslag