<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik kan du som beboer påvirke styret i borettslaget


Gratis e-bok

sfty-ebok-forside-slik-kan-du-som-beboerStyret i borettslaget eller sameiet tar avgjørelser på vegne av deg som beboer, men det betyr ikke at du ikke har muligheter til å medvirke til styring og påvirke bomiljøet. Har du et godt forslag som flere andelseiere/seksjonseiere kan nyte godt av, bør du spille det inn til styret. Engasjerte beboere som gjør en aktiv innsats til det beste for bomiljøet, er med på å gjøre at boligselskapet blir et enda bedre og tryggere sted å bo for alle.

I denne guiden gir vi deg gode råd og tips til hvordan du effektivt kan nå frem til styret i boligselskapet med dine forslag og innspill